TDE 310

Dilbilim

Dersin Adı: TDE 310 Dilbilim
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ORHANOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı 1. Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK Yay., 1987, Ankara. 2. Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım Yayım, 2012, İstanbul.
Yardımcı Ders Kitabı Eker, Süer, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yay., 2012, İstanbul.
Dersin Amacı Dersin amacı dilbilim alanının yöntem ve kavramlarını tanınmasıdır.
Dersin Özeti

İletişim ve dil: ileti, iletim, iletişim kavramları ile dillik metin kurgusu. İletişimin temel esasları: kod, sinyal, verici, alıcı, kanal, temel anlam, yan, çağrışımsal anlam.İletişimin temel dilbilimsel süreçleri: kodlama, dekodlama, edinç, edim, metinlik kurgusunun ve çözümünün anlambilimsel, dizimbilimsel-sesbilimsel boyutları.Metinliğin kodlanması etkenleri: bilgi ambarı, dil ambarı, iletişimsel amaç, zaman ayarlaması, kesinlik ayrlaması, eş yöntemli uygulama, psiko-fiziksel koşullar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

.Dil türlerini tanır.
2.Dil ile toplumun ilişkisini tanımlar.
3.Dilde tabulaşma konusunu açıklar.
4.Dil yitimi konusunu betimler.
5.Dilde varyantlaşma ve nedenleri hakkında yorum yapar.
6.Dilde değişme ve nedenlerini belirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dil olgusuna genel bir bakış, dilin karmaşık niteliği, dil ve düşünce, dil ve toplum, dil ve gerçeklik, dil incelemesi.
2. Hafta Dilbilimsel inceleme ve temel nitelikli ayrımlar, dil ve söz, edinç ve edim.
3. Hafta Dil ve bildirişim, bildirişim aracı olarak dil, bildirişim ve dilsel işlevler, bildirişim ve gerçekleşme koşulları
4. Hafta Gösterge Türleri, dil göstergesi, ve göstergebilim.
5. Hafta Dilin çift eklemliliği ve dilsel birimler.
6. Hafta Dilin bağıntı eksenleri, temel nitelikli iki eksen, dizimsel bağıntılar, dizisel bağıntılar.
7. Hafta Dilin artsüremli ve eşsüremli gerçekliği, yöntem sorunları, artsürem, eşsürem.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Dilsel yapı ve tümü kapsayıcı dil tanımı.
10. Hafta İdeal dil, ideal dillik kurgulama ve kod farklılıklarının indirgenmesi.
11. Hafta Dilbilimin dalları ve türleri.
12. Hafta Biçimbirimsel değişke; öge, ögebirim, ögebirimsel değişkede ideal.
13. Hafta Dersin öğrenme çıktıları ve genel yeterliliklerin değerlendirilmesi
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 3 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 4 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 3 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 10 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 10 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 3 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri