TDE 309

Farsça

Dersin Adı: TDE 309 Farsça
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Enver OKUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Ahmet Ateş-Abdülvehhâb Tarzî, Farsça Grameri, Tercüman Yayınları, İstanbul, 1982 2. Mürsel Öztürk, Farsça Dil Bilgisi, TTK. Basımevi, Ankara, 1988
Yardımcı Ders Kitabı Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Grameri III, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. 2009
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciye Fars dilinin genel özellikleri hakkında bilgi vererek, Farsça kökenli kelimelerin yapılarını kavratmayı sağlamaktır.
Dersin Özeti

Fars alfabesi, kelime yapısı, türemiş isim ve sıfatlar, birleşik kelimeler, tamlamalar, edatlar, tekil ve çoğul isimler.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Farsça hakkında genel bilgiye sahip olur.
2. Farsça alfabeyi ve Farsçanın ses özelliklerini tanır
3. Farsça kelime yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
4. Klasik Türk edebiyatında geçen Farsça kelime ve tamlamaları tanır.
5. Osmanlı Türkçesine ait metinleri daha kolay okur.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Fars dilinin ve alfabesinin genel özellikleri
2. Hafta Farsçada Kelime Yapısı (Yalın İsim ve Sıfatlar)
3. Hafta Farsça türemiş isim ve sıfatlar
4. Hafta Fiilden Türeyen İsim Ve Sıfatlar (Mastar)
5. Hafta Fiilden Türeyen İsim Ve Sıfatlar (Fiil Kökleri)
6. Hafta Fiilden Türeyen İsim ve Sıfatlar (İsim-Fiil ve Sıfat-Fiil)
7. Hafta Birleşik Kelimeler (Birleşik İsimler)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Birleşik Kelimeler (Birleşik Sıfatlar)
10. Hafta Farsça tamlama
11. Hafta Sıfat Tamlaması
12. Hafta Farsça kelimelerde ses değişmeleri
13. Hafta Farsça Tekil ve Çoğullar
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 2 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 10 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 10 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 11
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 15 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 3 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri