TDE 308

Arapça Dilbilgisi II

Dersin Adı: TDE 308 Arapça Dilbilgisi II
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Firaz ALMOUSTAFA
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dil Bilgisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2001
Yardımcı Ders Kitabı Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Grameri III, İstanbul. Alfa Basım Yayım Dağıtım 2009
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciye Arapça temel bazı bilgileri vererek, Türk edebiyatına ait Arapça metinleri okuyup anlama becerisini kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Arapça kelimelerin yapısı, harflerine göre Arapça kelimeler, Arapça isim, mastar, İsm-i Fâil ve İsm-i Mefûl

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Arapça hakkında genel bilgiye sahip olur.
2.Arapça kökenli kelimelerin yapılarını kavrar.
3.Türk edebiyatında yer alan Arapça ifadeleri okur.
4.Arapça cümle ve ifadeleri cümle içinde anlamlandırır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Arapça kelimelerin yapısı.
2. Hafta Arapça kelimelerin yapısı.
3. Hafta Harflerine göre Arapça kelimeler
4. Hafta Harflerine göre Arapça kelimeler
5. Hafta Örnek metin incelemeleri
6. Hafta Örnek metin incelemeleri
7. Hafta Örnek metin incelemeleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Arapça mastarlar
10. Hafta Arapça mastarlar
11. Hafta İsm-i Fâil
12. Hafta Örnek metin incelemeleri
13. Hafta Örnek metin incelemeleri
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 2 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 5
Ödevler 0 0 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 6
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 10
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 10 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 3 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 5
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri