TDE 305

Türk Lehçeleri I

Dersin Adı: TDE 305 Türk Lehçeleri I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr. İsmail İSMAİLOV
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı Buran, Ahmed, Çağdaş Türk Lehçeleri, Akçağ Yay., 2004, Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Ergin, Muharrem, Azeri Türkçesi, İst. Ün. Edb. Fak. Yay. İstanbul, 1971. 2. Gedikli, Yusuf, Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri, Ötüken Yay.
Dersin Amacı Türkiye Türkçesinin lehçelerini tanıtmak.
Dersin Özeti

Dünya coğrafyasındaki Türk lehçe ve ağızlarının yayılışı. Azeri Türkçesi ve özellikleri. Azeri metinlerini okuma ve metinler üzerinde çalışma.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Türkiye Türkçesinin lehçelerini tanır.
2. Türkiye Türkçesinin lehçelerinin nerelerde konuştuğunu rapor eder.
3. Azeri Türkçesi ve edebiyatının genel özelliklerini açıklar.
4. Azeri Türkçesi metinlerini okur ve analiz eder.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kaynak kitapların tanıtılması, Azeri Türklerinin tarihi, siyasi ve edebi durumu, Azeri Türklerinin coğrafi dağılımı.
2. Hafta Azeri Türkçesinin yazım özellikleri.
3. Hafta Azeri edebiyatının tarihsel gelişimi, yüzyıllara göre önemli temsilcileri.
4. Hafta Azeri Türkçesinin ses özellikleriAzeri Türkçesinin ses özellikleri
5. Hafta Azeri Türkçesinin biçim özellikleri.
6. Hafta Azeri Türkçesiyle yazılmış eserler üzerinde ses ve biçim değişmelerini inceleme.
7. Hafta Azeri Türkçesiyle yazılmış eserler üzerinde ses ve biçim değişmelerini inceleme.
8. Hafta Ara Sınav.
9. Hafta Azeri Türkçesinde yapım ve çekim ekleri, metinlere bağlı olarak inceleme.
10. Hafta Azeri Türkçesinde yapım ve çekim ekleri, metinlere bağlı olarak inceleme.
11. Hafta Azeri Türkçesinin söz varlığı, yerli yabancı unsurlar, anlam olayları, örnek yazmalar üzerinde inceleme .
12. Hafta Azeri Türkçesi cümle bilgisi.
13. Hafta Farklı metinler üzerinde ses, biçim ve sentaks incelemesi.
14. Hafta Farklı metinler üzerinde ses, biçim ve sentaks incelemesi.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 5
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 13 15
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 3 36
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 0 3 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 20 20
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri