TDE 304

Eski Türk Edebiyatı VI

Dersin Adı: TDE 304 Eski Türk Edebiyatı VI
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ, 2005.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Nihad Sami Banarlı, 1987, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 2. Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım, I-II, Akçağ, 1995. 3. Hasibe Mazıoğlu, Nedim’in Divan Şiirine Getirdiği Yenilik, Ank., 1992 4. İskender Pala, Divan Şiir
Dersin Amacı 17.yüzyıldan 20. Yüzyıl başlarına kadar klasik Türk edebiyatının şiir ve nesir özelliklerini, sanatçılarıyla birlikte tanıtmak.
Dersin Özeti

1.17. yüzyıl klasik Türk edebiyatının özellikleri, Sebk-i Hindî, Nef’î, Naili, Neşâtî ve Nâbî’nin edebî şahsiyetleri ve şiirlerinin incelenmesi.

2. 18. Yüzyıl sonrası klasik Türk edebiyatının özellikleri, Nedim, Şeyh Galip, İzzet Molla, Yenişehirli Avni’nin  edebî şahsiyetleri  ve şiirlerinin incelenmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. 17-20. yy. klâsik Türk edebiyatının önemli şahsiyetleri hakkında doyurucu bilgi verir.

2. Dönem şair ve yazarlarının Arap alfabesiyle yazılmış eserlerini akıcı bir şekilde okur.

3. 17. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatının sonraki dönemlerle benzer ve farklı yönlerini ayırt edebilir.

4. 18. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatının sonraki dönemlerle benzer ve farklı yönlerini ayırt edebilir.

5. 17-20. Yüzyıllar arasında yetişmiş başlıca nesir yazarlarımız ve eserlerini tanımlayabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta 17.yüzyılda klasik Türk edebiyatının genel durumu.
2. Hafta Sebk-i Hindî.
3. Hafta Nef’î; hayatı, sanatı, eserleri ve şiirlerinden örnekler.
4. Hafta Nailî; hayatı, sanatı, eserleri ve şiirlerinden örnekler.
5. Hafta Neşâtî; hayatı, sanatı, eserleri ve şiirlerinden örnekler.
6. Hafta Nâbî; hayatı, sanatı, eserleri ve şiirlerinden örnekler.
7. Hafta 17. yüzyılın başlıca nesir yazarları ve eserleri.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta 18. yüzyıl sonrası Türk klasik edebiyatının genel durumu.
10. Hafta Nedîm; hayatı, sanatı, eserleri ve şiirlerinden örnekler.
11. Hafta Şeyh Galip; hayatı, sanatı, eserleri ve şiirlerinden örnekler.
12. Hafta İzzet Molla; hayatı, sanatı, eserleri ve şiirlerinden örnekler.
13. Hafta enişehirli Avnî; hayatı, sanatı, eserleri ve şiirlerinden örnekler.
14. Hafta 18. yüzyılın başlıca nesir yazarları ve eserleri.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 5
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 3 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 6 6
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 8 0 3 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 7 0 3 21
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 30 30
Yari Yılsonu sınavı 1 0 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri