TDE 303

Eski Türk Edebiyatı V

Dersin Adı: TDE 303 Eski Türk Edebiyatı V
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ, 2005.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım, I-II, Akçağ, 1995. 2. Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir, I-II, Akçağ, 1996. 3. Köprülü Mehmed Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1926. 4. Ahmed Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul,
Dersin Amacı 15 ve 16. yüzyıldaki klasik Türk edebiyatının genel özelliklerini öğrenmek.
Dersin Özeti

15 ve 16. yüzyıl Türk edebiyatının özellikleri. Bu yüzyılda yaşamış Baki, Fuzuli, Zati, Hayali, Nev’i, Bağdatlı Ruhi, Lâmi’i Çelebi, Kemal Paşazade, Figanî, Muhibbi, Taşlıcalı Yahya gibi şairlerin edebi şahsiyetleri ve şiirlerinden örnekler. Türkî-i Basit cereyanı.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. 15. ve 16. yy. klâsik Türk edebiyatının önemli şahsiyetleri hakkında doyurucu bilgi verir.
2.Bu yüzyıllarda yaşamış şair ve yazarların Arap alfabesi ile yazılmış eserlerini akıcı bir şekilde okur.
3. 15. ve 16. yüzyıl Klasik Türk Edebeyatının sonraki dönemlerle benzer ve farklı yönlerini ayırt edebilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta 15 ve 16. yy. Türk kültür ve edebiyatına giriş
2. Hafta 15 ve 16. yüzyıl Türk tarihi ve ilmi
3. Hafta 15 ve 16. yüzyıl Türk dünyasının sosyal ve siyasi görünümü.
4. Hafta 15 ve 16. yüzyılda Türk dili ve edebiyatının genel görünümü ve mahallileşme hareketleri
5. Hafta Hayali Bey, hayatı, sanatı ve edebi kişiliği
6. Hafta Hayali Bey şiirinden örnek metinler
7. Hafta Baki, Hayatı, sanatı ve edebi şahsiyeti
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta 15 ve 16. yüzyılda yazılan şuara tezkireleri
10. Hafta Fuzuli, Hayatı, eserleri ve edebi kişiliği
11. Hafta Fuzuli’nin şiirinden örnek metinler
12. Hafta Fuzuli’nin şiirinden örnek metinler
13. Hafta 15 ve 16. yüzyılda nesir alanında verilen eserler.
14. Hafta Nesirden örnek metinler, Baki’nin şiirinden örnek metinler.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 3 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 3 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 2 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 13 16
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 4 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 0 4 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri