TDE 302

Yeni Türk Edebiyatı VI

Dersin Adı: TDE 302 Yeni Türk Edebiyatı VI
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Enver OKUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı 1. İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e , Dergâh Yayınları, 2006. 2. İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergah Yay, İstanbul, 2001.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Heyet, II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Akçağ Yay, Ankara, 2007 2. Kaplan, Mehmet (1997). Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I, İstanbul: Dergah Yay. 3. Kaplan, Mehmet (1987). Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar II, İstanbul: Dergah Yay. 4. Yal
Dersin Amacı Millî Edebiyat dönemi Türk hikâye ve romanı ile Cumhuriyet dönemi şiir ve nesrinin örneklerle incelenmesi.
Dersin Özeti

XIX. yüzyıldan XX. yüzyıla taşınan hikâye ve roman anlayışı ile birlikte Cumhuriyet devrinde şiirimizin, hikâye ve romanımızın başlıca gelişme

Çizgilerini sanatçıları ve eserleriyle birlikte tanıtmaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Milli Edebiyat dönemi Türk hikaye ve romanının genel özelliklerini yorumlar.

2. Bu döneme ait önemli yazarların hikaye ve roman türündeki seçme eserlerini okur ve değerlendirir.

3. Cumhuriyet devri Türk şiirini ana hatlarıyla tanır.

4. Cumhuriyet devrinde oluşan şiir hareketlerini ve edebiyat topluluklarını bilir.

5. Cumhuriyet dönemi Türk hikaye ve romancılığını tanır.

6. Dönemin hikaye ve roman türündeki önemli eserlerini okur ve inceler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Milli Edebiyat dönemi Türk hikaye ve romanının genel özellikleri.
2. Hafta Millî Edebiyat döneminin başlıca hikâye ve romancıları ve eserleri (Ömer Seyfettin, Ahmet Hikmet Müftüoğlu)
3. Hafta (Refik Halit Karay, Y. Kadri Karaosmanoğlu)
4. Hafta (Halide Edip Adıvar, Mithat Cemal Kuntay)
5. Hafta ‘‘Yeni Turan’’ romanı ve çözümlemesi.
6. Hafta Cumhuriyet devrinde şiir hareketleri ve edebiyat toplulukları. (Yedi Meş’aleciler, Garip akımı)
7. Hafta II. Yeni Şiir Hareketi, Türkçü-memleketçi eğilimler, saf şiir eğilimleri, dînî-mistik eğilimler.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta 1923-1945 yılları arası Türk hikaye ve romancılığı.
10. Hafta 1950-1960 yılları arası Türk hikâye ve romancılığı.
11. Hafta 1980 sonrası Türk romanı.
12. Hafta Refik Halit Karay`ın "Eskici" hikayesi ve çözümlemesi.
13. Hafta Peyami Safa’nın ‘’Yalnızız’’ romanı ve çözümlemesi.
14. Hafta Tarık Buğra`nın "Osmancık" romanı ve çözümlemesi.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 2 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 3 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 5
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 4 0 13 50
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 8 0 4 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 9 0 4 30
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 20 20
Yari Yılsonu sınavı 1 0 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri