TDE 301

Yeni Türk Edebiyatı V

Dersin Adı: TDE 301 Yeni Türk Edebiyatı V
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Enver OKUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı Akyüz, Kenan (1979) Modern Türk edebiyatının Ana Çizgileri I (1860-1923),Ankara, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yayını.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Enginün, İnci (2006) Yeni Türk Edebiyatı, Tanzimattan Cumhuriyete, İstanbul, Dergah Y. 2. Heyet, II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Akçağ Yay, Ankara, 2007. 3. Kaplan, Mehmet (1988). Şiir Tahlilleri 2(Cumhuriyet Devri Türk Şiiri), İstanbul: Dergâh.
Dersin Amacı Dersin amacı; "Milli Edebiyat" akımını hazırlayan tarihsel, siyasal ve kültürel arka planla birlikte Milli Edebiyat Döneminin önde gelen temsilcilerini eserlerini örneklerle açıklamak ve bu dönemde ortaya çıkan edebi toplulukları tanıtmaktır.
Dersin Özeti

Bu dersin içeriğini; Milli Edebiyat kavramı, Milli Edebiyatın oluşumunu hazırlayan siyasi, sosyal ve kültürel şartlar, Milli Edebiyat akımının önde gelen şairlerinden Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp gibi şairlerin şiir örneklerini çözümlemek ve bu dönem Türk şiirini tanımaktır.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Milli Edebiyat kavramını tanır.
2. Milli Edebiyat akımını hazırlayan oluşumlar hakkında bilgi sahibi olur.
3. Bu dönemde ortaya çıkan edebi toplulukları açıklayabilir.
4. Bu dönemin Mehmet Emin, Ziya Gökalp, Emin Bülent Serdaroğlu gibi şairlerini şiirlerinden örnekleriyle birlikte inceler.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Milli Edebiyat kavramı ve Milli Edebiyatı hazırlayan siyasal ve kültürel nedenler.
2. Hafta Milli Edebiyat devri fikir akımları; Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık.
3. Hafta Milli Edebiyat dönemini hazırlayan edebi oluşumlar.
4. Hafta Milli Edebiyat dönemindeki ortaya çıkan edebi topluluklar.
5. Hafta Milli Edebiyat akımının öncüleri: Mehmet Emin Yurdakul: hayatı, şiir anlayışı ve şiirlerinden örnekler.
6. Hafta "Anadolu`dan Bir Ses Yahut Cenge Giderken" şiiri ve çözümlemesi
7. Hafta "Biz Nasıl Şiir İsteriz" şiiri ve çözümlemesi.
8. Hafta Ara sınav.
9. Hafta Ziya Gökalp: hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler.
10. Hafta "Turan" şiiri ve çözümlemesi.
11. Hafta Ahmet Haşim: hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler.
12. Hafta Mehmet Akif Ersoy: hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler.
13. Hafta "Süleymaniye Kürsüsünden" şiiri ve çözümlemesi.
14. Hafta Yahya Kemal Beyatlı: hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 2 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 2 3 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 5
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 13 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 4 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 0 4 16
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 20
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri