TDE 208

Eski Türk Edebiyatı IV

Dersin Adı: TDE 208 Eski Türk Edebiyatı IV
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ, 2005.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir, İstanbul, 1964. 2. Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım, C.I-II., İstanbul, 1967. 3. Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İst.,1970 4. Mehmet Çavuşoğlu, Necati Bey Divanı Tahlili, İst.,1971 5. A.
Dersin Amacı 14 ve 15. yy. da yaşayan Klasik Türk edebiyatı şairlerinin sanat güçleri edebi anlayışları, duygu ve düşüncelerini tanımak.
Dersin Özeti

15. yy. Türk Edebiyatı şair ve yazarlarından olan Ali Şir Nevâî, Ahmed-i Dâ’î, Şeyhî, Ahmed Paşa, Necatî, Süleyman Çelebi ve Sinan Paşa gibi büyük şairlerin hayatları, eserleri ve edebî kişiliklerini öğretip bunlarla ilgili kaynakça verme.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. 14. ve 15. yy. klâsik Türk edebiyatının önemli şahsiyetleri hakkında doyurucu bilgi verir.
2.Bu yüzyıllarda yaşamış şair ve yazarların Arap alfabesi ile yazılmış eserlerini akıcı bir şekilde okur.
3. 14. ve 15. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatının sonraki dönemlerle benzer ve farklı yönlerini ayırt edebilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta 15. yüzyıl Türk dünyasının genel görünümü.
2. Hafta 15.yüzyıl Klasik Türk edebiyatının genel özellikleri.
3. Hafta 15.yüzyılda eser veren klasik Türk şairleri.
4. Hafta Şeyhi; hayatı, edebi kişiliği ve eserleri.
5. Hafta Şeyhi’nin Harname’si
6. Hafta Şeyhi’nin şiirlerinden örnek metinler.
7. Hafta Ahmed Paşa; hayatı, sanatı, eserleri ve edebi kişiliği.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Şair padişahlar ve şiirleri.
10. Hafta Necati Bey; hayatı, sanatı ve eserleri
11. Hafta Necati Bey şiirinden örnek metinler
12. Hafta Ali Şir Nevayi; hayatı, sanatı ve eserleri
13. Hafta Ali Şir Nevayi’nin eserlerinden örnek metinler.
14. Hafta Ahmed Paşa’nın şiirlerinden örnek metinler.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 3 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 3 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 2 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 15
Ödevler 3 0 12 36
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 2 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 0 3 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 4
Ara Sınavlar 1 0 15 15
Yari Yılsonu sınavı 1 0 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri