TDE 207

Eski Türk Edebiyatı III

Dersin Adı: TDE 207 Eski Türk Edebiyatı III
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ, 2005.
Yardımcı Ders Kitabı .Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İst.,1970. 2.Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım, İst.,1967. 3.Hikmet Ertaylan, Ahmed-i Dai Hayatı ve Eserleri, İst.,1952. 4.Muharrem Ergin, Kadı Burhaneddin Divanı, İst.,1980. 5.Hüseyin Ayan, Nesimi
Dersin Amacı Bu ders 14. ve 15. yüzyıllarda yaşayan Klasik Türk edebiyatı şairleri ile onların düşünceleri, duyguları, edebi yetenekleri ve edebiyat anlayışları üzerinde genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin Özeti

14. ve 15. yy. Türk Edebiyatı sanatçılarından Gülşehrî, Âşık Paşa, Ahmedî, Kadı Burhaneddin, Seyyid Nesimî gibi şairlerin hayatı ve sanatını öğrenip, eserlerinden seçilmiş örnek metinler üzerine çalışma.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. 14. ve 15. yy. klâsik Türk edebiyatının önemli şahsiyetleri hakkında doyurucu bilgi verir.
2.Bu yüzyıllarda yaşamış şair ve yazarların Arap alfabesi ile yazılmış eserlerini akıcı bir şekilde okur.
3. 14. ve 15. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatının sonraki dönemlerle benzer ve farklı yönlerini ayırt edebilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta 14. yy. Türk kültür ve edebiyatına giriş
2. Hafta 14. yüzyıl Türk tarihi ve ilmi.
3. Hafta 14. yüzyıl Türk dünyasının sosyal ve siyasi görünümü.
4. Hafta 14. yüzyıl Türk dünyasının sosyal ve siyasi görünümü.
5. Hafta Kadı Burhaneddin, hayatı, sanatı ve edebi kişiliği.
6. Hafta Kadı Burhaneddin şiirinden örnek metinler.
7. Hafta Seyyid Nesimi, Hayatı, sanatı ve edebi şahsiyeti
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Hurufilik ve eski Türk şiirindeki yeri.
10. Hafta Ahmedi, Hayatı, eserleri ve edebi kişiliği
11. Hafta Ahmedi’nin şiirinden örnek metinler.
12. Hafta Aşık Paşa, Hayatı sanatı ve edebi kişiliği
13. Hafta Aşık Paşa’nın şiirinden örnek metinler
14. Hafta Seyyid Nesimi’nin şiirinden örnek metinler.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 3 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 3 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 3 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 10
Ödevler 2 0 12 24
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 3 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 0 3 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 5
Ara Sınavlar 1 0 15 15
Yari Yılsonu sınavı 1 0 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri