TDE 206

Yeni Türk Edebiyatı IV

Dersin Adı: TDE 206 Yeni Türk Edebiyatı IV
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Enver OKUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Akçağ Yay. 2002.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Moran, Berna (1983)Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, İletişim Yayınları 2. II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı, Anodolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2011. 3. İnci Enginün, Tanzimattan Cumhuriyete Yeni Türk Edebiyatı, Derg
Dersin Amacı Servet-i Fünûn dönemi hikaye ve romanını tanımak ve önde gelen temsilcilerinin eserlerini örneklemek.
Dersin Özeti

Servet-i Fünûn Edebiyatında hikaye ve roman kavramını tanımlayıp, Servet-i Fünûn öykü ve romancılığının öncü şahsiyetlerini tanımak, eserlerinden örnekler okumak.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Servet-i Fünûn döneminde hikaye ve roman türünü tanır.
2. Dönemin önde gelen hikaye ve romancılarını bilir.
3. Dönemin önde gelen yazarlarının eserlerini inceler.
4. Servet-i Fünûn romanının genel özelliklerini açıklar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Servet-i Fünûn romancılığı.
2. Hafta Servet-i Fünûn öykücülüğü.
3. Hafta Servet-i Fünûn nesrinin öncü şahsiyetleri - I: Halid Ziya Uşaklıgil, hayatı-sanatı-eserleri.
4. Hafta “Mâî ve Siyah” romanı ve çözümlemesi.
5. Hafta “Ferhunde Kalfa” ve “Mavi Yalı” öyküleri ile çözümlemeleri.
6. Hafta “Aşk-ı Memnu” Romanı ve çözümlemesi.
7. Hafta Servet-i Fünûn nesrinin öncü şahsiyetleri - II: Mehmet Rauf, hayatı-sanatı-eserleri.
8. Hafta Ara sınav.
9. Hafta “Eylül” romanı ve çözümlemesi.
10. Hafta “İhtizâr” ve “Hep Onlar İçin” öyküleri ile çözümlemeleri.
11. Hafta Servet-i Fünûn Nesrinin Öncü Şahsiyetleri - III: Hüseyin Cahit Yalçın, hayatı-sanatı-eserleri.
12. Hafta “Hayal İçinde” romanı ve çözümlemesi.
13. Hafta Servet-i Fünûn döneminde edebi tenkit ve Ahmet Şuayb
14. Hafta “Meslek-i Hakîkiyyûn” ile Meslek-i Hayaliyyûn” adlı eleştiri metinlerinin çözümlemeleri.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 2 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 3 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 5
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 0 24 20
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 3 36
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 0 3 6
Kısa Sınavlar 0 0 0 4
Ara Sınavlar 1 0 15 15
Yari Yılsonu sınavı 1 0 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri