TDE 205

Yeni Türk Edebiyatı III

Dersin Adı: TDE 205 Yeni Türk Edebiyatı III
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Enver OKUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri,
Yardımcı Ders Kitabı 1. Kaplan, Mehmet (1988) Şiir Tahlilleri 1, İstanbul, Dergâh Yayınları. 2. Kaplan. M. (1987). Tevfik Fikret ve Şiiri. Dergah yayınları: İstanbul. 3. A. H. Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergah Yay, İstanbul. 4. Cenap Şahabeddin, Bütün Şiirleri, İst
Dersin Amacı Servet-i Fünûn dönemi edebiyatını tanımak, Servet-i Fünûn dönemi şiirini örnekler üzerinden açıklamak.
Dersin Özeti

Servet-i Fünûn topluluğunu oluşturan toplumsal ve siyasal ortamı açıklamak, Servet-i Fünûn dönemi şair kadrosunu ve sanat anlayışlarının genel özelliklerini belirleyebilmek, Servet-i Fünûn topluluğunun önde gelen şairlerinden Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin,Süleyman Nazif gibi şairlerin şiirlerinden örnekler incelemek.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Servet-i Fünûn topluluğunun kurulmasına neden olan siyasi sosyal ve edebi ortamı tanır.
2.Servet-i Fünûn dergisini bilir.
3.Servet-i Fünûn topluluğunun belli başlı şairlerini bilir.
4.Servet-i Fünûn şiiri hakkında genel bilgi edinir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Servet-i Funûn topluluğunun kuruluşu ve dağılışı.
2. Hafta Servet-i Funûn Edebiyatının genel özellikleri ve Servet-i Funûn topluluğunun dışında kalanlar.
3. Hafta Servet-i Funûn şiiri ve şairleri, Tevfik Fikret.
4. Hafta Tevfik Fikret, sanatı ve şiirlerinde işlediği temalar.
5. Hafta Tevfik Fikret`in şiirlerinde nazım şekilleri ve şiirlerinin genel özellikleri.
6. Hafta Tevfik Fikret`in şiirlerinden örnekler ve çözümlemeleri, Halûk`un Âmentüsü
7. Hafta Han-ı Yağma şiiri ve çözümlemesi
8. Hafta Ara sınav.
9. Hafta Tarih-i Kadim şiiri ve çözümlemesi.
10. Hafta Yağmur şiiri ve çözümlemesi.
11. Hafta Cenap Şahabeddin ve şiirleri.
12. Hafta Elhan-ı Şita şiiri ve çözümlemesi.
13. Hafta Riyâh-ı Leyâl şiiri ve çözümlemesi.
14. Hafta Süleyman Nazif ve Şiirleri, Dâü’s-Sıla şiiri ve çözümlemesi.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 2 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 3 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 2 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 5
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 5
Ödevler 0 0 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 3 37
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 10
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 3 0 3 9
Kısa Sınavlar 0 0 0 5
Ara Sınavlar 1 0 20 15
Yari Yılsonu sınavı 1 0 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri