TDE 204

Türk Halk Edebiyatı II

Dersin Adı: TDE 204 Türk Halk Edebiyatı II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ORHANOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı Erman Artun, Halk Edebiyatına Giriş, Kitabevi Yay., İstanbul 2004.
Yardımcı Ders Kitabı 1.Özkul Çobanoğlu, Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yay., Ankara 1999. 2.M. Öcal Oğuz,Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları, Akçağ Yay., Ankara 2000. 3.M. Öcal Oğuz, Küreselleşme ve Uygulamalı Halk Bilimi, Akçağ
Dersin Amacı Anonim Türk Halk Edebiyatı ürünlerini yakından tanıtmak, bu ürünlerin toplum hayatındaki önemini kavratmak.
Dersin Özeti

Anonim Halk Edebiyatının manzum, mensur ve manzum-mensur ürünlerinin özellikleri, kaynağı ve anlatım ortamları hakkında bilgi. Anonim Halk Edebiyatı örneklerini biçim ve içerik bakımından inceleme.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Halk Edebiyatı ürünlerinin icra edildiği ortamları tanır.
2.Anonim Halk Edebiyatı ürünlerini sınıflandırabilir.
3.Halk Edebiyatının kendine özgü terminolojisini tanır.
4.Anonim Türk Halk Edebiyatının mani, ninni, türkü, ağıt, bilmece, tekerleme, atasözü ve deyim gibi ürünlerini tanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Anonim halk edebiyatı ürünlerini biçim bakımından sınıflandırma
2. Hafta Mani hakkında genel bilgi
3. Hafta Mani örneklerinin incelenmesi
4. Hafta Türkü hakkında genel bilgi
5. Hafta Türkü örneklerinin incelenmesi
6. Hafta Ağıt hakkında genel bilgi
7. Hafta Ağıt örneklerinin incelenmesi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ninni ve tekerleme hakkında bilgi
10. Hafta Ninni ve tekerleme örneklerinin incelenmesi
11. Hafta Bilmece hakkında bilgi
12. Hafta Bilmece örneklerinin incelenmesi
13. Hafta Atasözü ve deyimler hakkında bilgi
14. Hafta Atasözü ve deyim örneklerinin incelenmesi, Anonim Halk Edebiyatı ürünlerinin derlenmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 2 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 5
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 4 0 13 52
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 0 12 24
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 3 36
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 6 0 3 18
Kısa Sınavlar 0 0 0 5
Ara Sınavlar 1 0 15 15
Yari Yılsonu sınavı 1 0 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri