TDE 203

Türk Halk Edebiyatı I

Dersin Adı: TDE 203 Türk Halk Edebiyatı I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ORHANOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Erman Artun, Halk Edebiyatına Giriş, Kitabevi Yay., İstanbul, 2004.
Yardımcı Ders Kitabı 1.Özkul Çobanoğlu, Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yay., Ankara, 1999 2. M. Öcal Oğuz, Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları, Akçağ Yay., Ankara, 2000. 3. M. Öcal Oğuz; Metin EKİCİ; Mehmet AÇA vd., Türk Halk Ede
Dersin Amacı Halk bilimi ve Halk Edebiyatı hakkında bilgilendirmek. Halk Edebiyatı ürünlerini biçim ve içerik bakımından değerlendirmek. Toplum hayatında halkbilimi ürünlerinin önem ve işlevini kavratmak.
Dersin Özeti

Halk Edebiyatının gelişimi, Anonim Halk Edebiyatı, Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı ve Âşık Edebiyatı hakkında genel bilgiler. Halk Edebiyatının biçim,tür ve üslûp özellikleri, halkbiliminin doğuşu, tarihi gelişimi, amacı ve inceleme alanı. Halkbilimi derleme ve inceleme yöntemleri.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Türk Halk Edebiyatı'nın İslamiyet öncesi gelişim evrelerini ve bu döneme ait ürünlerini tanır.
2.Türk Halk Edebiyatı'nın İslamiyet sonrası gelişimini açıklar.
3.Halk Edebiyatının biçim, tür ve üslûp özelliklerini tanır.
4.Halk biliminin tarihi gelişimini ve temel kaynaklarını açıklar.
5.Halk biliminin inceleme alanını tanır.
6.Halk bilimi ve Halk Edebiyatı arasındaki ilişkiyi tanımlar.
7.Halk bilimi alanında araştırma yapabilir.
8.Halk bilimi ile diğer sosyal bilimler arasındaki ilişkiyi açıklar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ders hakkında bilgilendirme ve ders kaynaklarını tanıtma.
2. Hafta İslamiyet öncesi ve sonrası Türk Edebiyatı.
3. Hafta Halk Edebiyatının temel konuları.
4. Hafta Anonim Halk Edebiyatının gelişimi.
5. Hafta Anonim Halk Edebiyatının biçim ve türleri.
6. Hafta Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatının doğuşu ve gelişimi.
7. Hafta Âşık Edebiyatının doğuşu ve gelişimi.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Âşık Edebiyatının biçim ve türleri.
10. Hafta Halk kültürü ve halkbilimi kavramlarının tartışılması.
11. Hafta Halk kültürü ve halkbilimi kavramlarının tartışılması.
12. Hafta Halkbiliminin konu başlıkları ve amacı.
13. Hafta Halkbiliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi.
14. Hafta Halkbilimi ürünlerini derleme ve inceleme yöntemleri.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 2 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 5
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 13 15
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 4 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 0 2 8
Kısa Sınavlar 0 0 0 5
Ara Sınavlar 1 0 18 18
Yari Yılsonu sınavı 1 0 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri