TDE 202

Osmanlı Türkçesi IV

Dersin Adı: TDE 202 Osmanlı Türkçesi IV
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Enver OKUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı 1.Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş I ve III, İstanbul, 2000. 2.Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, İst. Ün. Ed. Fak. Yay.,İstanbul, 1975.
Yardımcı Ders Kitabı 1.Kadri Timurtaş, Yeni Osmanlıca Metinler, İst.Ünv.Ed. Fak.Yay. İstanbul, 1972. 2.Mehmet Eminoğlu, Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Ankara, 1996. 3. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II, 3 F Yayınevi, İstanbul, 2006.
Dersin Amacı Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça kelimeleri ve kuralları tanıyarak, Osmanlıca yazılan eserleri daha iyi anlamak.
Dersin Özeti

Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça kelimeler ve kurallar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Arapça kökenli sözcüklerde bulunan asli ve zaid harfleri ayırt eder.
2. Osmanlıca isimler, fiiller, masdarlar ve edatlar ile ilgili doyurucu bilgi verir.
3. Farklı yüzyıllara ilişkin seçilen matbu ve el yazısı metinleri okur.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Farsça kelimelerin yapısı.
2. Hafta Farsça isimden türemiş sıfatlar.
3. Hafta Farsça fiillerde emir gövdesi ve geçmiş zaman gövdesi.
4. Hafta Farsça birleşik sıfatlar ve zarf grupları.
5. Hafta Osmanlı Türkçesi söz dizimi özellikleri.
6. Hafta Farsça yapılı tamlamalar: dört, beş ve altı kelimeden oluşan tamlamalar.
7. Hafta Arapça yapılı tamlamalar.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Arapça Sıfat tamlamaları.
10. Hafta Arapça ön edatlar.
11. Hafta Arapça birleşik sıfatlar.
12. Hafta Farsça birleşik isimlerin ve birleşik sıfatların tamlamalarda kullanılması.
13. Hafta Farsça birleşik sıfatların Türkçe yardımcı fiillerle kullanılması.
14. Hafta Arapça edatların kullanılışları.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 3 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 5
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 2 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 10
Ödevler 1 0 13 15
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 3 36
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 20 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 20 20
Yari Yılsonu sınavı 1 0 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri