TDE 201

Osmanlı Türkçesi III

Dersin Adı: TDE 201 Osmanlı Türkçesi III
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Enver OKUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş I ve III, İstanbul, 2000.
Yardımcı Ders Kitabı 1.Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, İst. Ün. Ed. Fak. Yay.,İstanbul, 1975. 2. Faruk Kadri Timurtaş, Yeni Osmanlıca Metinler, İst.Ünv.Ed. Fak.Yay. İstanbul, 1972 3. Mehmet Eminoğlu, Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Ankara, 1996. 4. Hayati Develi, Osma
Dersin Amacı Bu ders, Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça kaynaklı kelimeleri tanıtmayı, bu kelimelerin yapılarını ve okunuş kurallarını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Özeti

Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça kelimelerde asli ve fazlalık harfler, Arapça kelimelerde aksam-ı seb'a, isimlerde çokluk. Osmanlıca edatlar, birleşik şekiller. Matbu ve el yazısı metinler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Arapça kökenli sözcüklerde bulunan asli ve zaid harfleri ayırt eder.
2. Osmanlıca isimler, fiiller, masdarlar ve edatlar ile ilgili doyurucu bilgi verir.
3. Farklı yüzyıllara ilişkin seçilen matbu ve el yazısı metinleri okur.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Arapça kelimelerin yapısı
2. Hafta Aksam-ı Seba
3. Hafta Arapça isimler
4. Hafta Arapça masdarlar
5. Hafta Semaî mücerred masdarlar
6. Hafta Mezidün fih masdarlar
7. Hafta Mezidün fih masdarlar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Mezidün fih masdarlar
10. Hafta Mükesser çoğullar
11. Hafta Calî masdarlar
12. Hafta Sıfat-ı Müşebbehe
13. Hafta Mübalağa-i fail
14. Hafta İsm-i mekân, ism-i zaman, ism-i alet
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 3 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 5
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 2 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 2 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 2 0 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 25 25
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 4 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 5
Ara Sınavlar 1 0 20 20
Yari Yılsonu sınavı 1 0 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri