TDE 109

Türkçe Kompozisyon I

Dersin Adı: TDE 109 Türkçe Kompozisyon I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr. İsmail İSMAİLOV
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Şerif Aktaş,Osman Gündüz Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yay., Ankara,2002.
Yardımcı Ders Kitabı 1.Rekin Ertem, İsa Kocakaplan, Üniversitelerde Türk Dili ve Kompozisyon, Kesit Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2011. 4. Seyit Kemal Karaalioğlu, Tükçe Kompozisyon Sanatı, İnkılap Yay. Ali Oğuzkan, Örneklerle Türkçe ve Kompozisyon Bilgileri, İnkılap Kitabev
Dersin Amacı Türkçenin yapı ve işleyiş özellikleri ile toplum karşısında konuşmanın usul ve kuralları tanıtılır.
Dersin Özeti

Türk dilinin eğitim ve toplum hayatımızdaki yeri ve önemi; sözlü ve yazılı anlatıma ilişkin genel altyapısı ve kuralları teorikten uygulamaya doğru bir gidişle açıklanır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Dilin tanımı ve önemini açıklar.
2.Kültür-dil ilişkisini ana hatlarıyla belirtir.
3.Sözlü ve yazılı ifade becerisi kazanır.
4.Yazılı anlatım türlerini örneklerle birlikte açıklar.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dilin tanımı ve önemi.
2. Hafta Kültür-dil ilişkileri (kültürün tanımı; dilin ve edebi metinlerin kültürel boyutları).
3. Hafta Yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar.
4. Hafta İmla kuralları.
5. Hafta Noktalama işaretleri.
6. Hafta Yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı.
7. Hafta Kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İş görüşmeleri Konuşma örnekleri üzerinde uygulamalar. Atasözleri ve deyimler. Sözlü anlatımda türler.
10. Hafta Seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi.
11. Hafta Dünyada ve Türkiye`de halkbilimi çalışmalarının tarihçesi.
12. Hafta Kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları. Konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarının düzeltilmesi.
13. Hafta Düşündüğünü sözlü ve yazılı olarak ifade etme becerisinin geliştirilmesi. Hazırlıksız konuşma.
14. Hafta Çeşitli yazı türleri (özgeçmiş, dilekçe, rapor, bibliyografya, resmi yazılar röportaj, nutuk, tiyatro, gezi yazısı vb.).
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 2 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 5
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 5
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 5
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 20
Ödevler 3 0 8 24
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 5 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 5 0 4 20
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 31
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 10
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 3 0 3 9
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 10 10
Yari Yılsonu sınavı 1 0 12 12
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri