TDE 108

Eski Türk Edebiyatı II

Dersin Adı: TDE 108 Eski Türk Edebiyatı II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK.
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı 1. Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi,Ank.2000
Yardımcı Ders Kitabı Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İst. 1970. Emine Yeniterzi, Mevlana, Hayatı-Sanatı-Eserleri, Ank. 1998 Abdurrahman Güzel, Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı, Ank. 1999 Fazhir, İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım, Akçağ Yay. Ankara, 1999 Faruk K
Dersin Amacı 13 ve 14. yy. da yaşayan Klasik Türk edebiyatı şairlerinin sanat güçleri edebi anlayışları, duygu ve düşüncelerini tanımak
Dersin Özeti

13. Yüzyıl devrin edebi ve sosyal görünümü. Mevlânâ, Sultan Veled, Dehhani, edebi şahsiyetleri ve eserlerinin incelenmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Eski Türk Edebiyatı’nın genel çizgilerini tanır.
2. Eski Türk Edebiyatı’nı günümüz Türk edebiyatı ile karşılaştırır.
3. Eski Türk Edebiyatı ile ilgili metinleri akıcı bir şekilde okur.
4. 13. yüzyılın edebi figürlerini, tanır

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta 13. yüzyılda Türk Dünyasının Sosyal ve Siyası Görünümü.
2. Hafta 13.yy’da Anadolu’da Gelişen Türk Edebiyatının Özellikleri.
3. Hafta Mevlana’nın Hayatı
4. Hafta Mevlana’nın Eserleri
5. Hafta Mevlana’nın Şiir Anlayışı, Dünya Görüşü ve Fikirleri.
6. Hafta Mevlana’nın eserlerinden Örnek Metinler
7. Hafta Mevlevilik ve Mevlana’dan sonra Mevlevilik.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sultan Veled’in Hayatı ve Edebi Şahsiyeti
10. Hafta Sultan Veled’in Eserlerinden Örnek Metinler
11. Hafta Ahmed Fakih ve Çarhname’si.
12. Hafta Şeyyad Hamza ve Edebi Kişiliği.
13. Hafta Hoca Dehhani’nin Hayatı ve Şiir Anlayışı.
14. Hafta Hoca Dehhani’nin Hayatı ve Şiir Anlayışı.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 4 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 3 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 0 12 26
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 4 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 3 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 15 15
Yari Yılsonu sınavı 1 0 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri