TDE 107

Eski Türk Edebiyatı I

Dersin Adı: TDE 107 Eski Türk Edebiyatı I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Ank. 2000.
Yardımcı Ders Kitabı 1.Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İst. 1970. 2. Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig,İst.1979 3. M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ank. 1970 4. Fahir, İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım, Akçağ Yay. Ankara, 1999 5. Fahir,
Dersin Amacı İslamiyet’in etkisinde yazılmış olan ilk Türkçe eserleri okumak ve anlamak.
Dersin Özeti

Eski Türk Edebiyatı tarihi, 11. ve 12. yüzyıl edebi şahsiyetlerinin ve eserlerinin incelenmesi. (Yusuf Has Hacib, Edib Ahmet Yükneki, Ahmed Yesevi)

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Eski Türk Edebiyatı’nın genel çizgilerini tanır.

2.  Eski Türk Edebiyatı’nı günümüz Türk edebiyatı ile karşılaştırır.

3. Eski Türk Edebiyatı ile ilgili metinleri akıcı bir şekilde okur.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Eski Türk Edebiyatı Hakkında Genel Bilgi.
2. Hafta İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı özellikleri.
3. Hafta İslam Kültürü Kültürü Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatının Genel Özellikleri.
4. Hafta Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı (Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t Türk)
5. Hafta Atabetü’l Hakayık ve Edip Ahmet Hakkında Bilgi
6. Hafta İslami Dönem ilk eserlerinin tanıtılması (Kutadgu Bilig, Divanü- Lügati’t Türk).
7. Hafta İslamı Dönem ilk eserlerinden örnek metinlerin okunması.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İslamı Dönem ilk eserlerinden örnek metinlerin okunması
10. Hafta Orta Asya Edebiyatında Tasavvufun etkileri.
11. Hafta Tasavvufun mahiyeti ve Kaynağı.
12. Hafta Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (Ahmed-i Yesevi).
13. Hafta Hakim Süleyman Ata Hakkında Bilgi.
14. Hafta Şair Ali Hakkında Bilgi.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 3 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 3 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 10
Ödevler 0 0 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 9 0 13 27
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 15 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 3 0 3 9
Kısa Sınavlar 0 0 0 5
Ara Sınavlar 1 0 15 15
Yari Yılsonu sınavı 1 0 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri