TDE 106

Yeni Türk Edebiyatı II

Dersin Adı: TDE 106 Yeni Türk Edebiyatı II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Enver OKUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı 1. Tanpınar, Ahmet Hamdi, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitbv., İst., 1976 2. Akyüz, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Türkoloji Der., c.2, nu.1, DTCF Yay., Ank., 1965.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Önal, Mehmet, En Uzun Asrın Hikâyesi, Akçağ Yay., Ank., 1999. 2. Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı Târihi, Millî Eğitim Bak., Devlet Kit., İst., 1971-1979. (İki cilt, On altı fasikül). 3. Akyüz, Kenan (1970) Batı Tesirinde Türk Şiiri, Ankara,
Dersin Amacı Tanzimat dönemi hikaye ve romanını tanımak ve önde gelen temsilcilerinin eserlerini örneklemek.
Dersin Özeti

Tanzimat Edebiyatında hikaye ve roman kavramını tanımlayıp, Tanzimat'ın önemli nesir yazarları olan Namık Kemal, Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım, Ahmet Mithat Efendi gibi öncü şahsiyetlerinin eserlerini okumak ve çözümlemek.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Tanzimat döneminde hikaye ve roman türünü tanır.
2. Batı tarzındaki hikaye ve romandaki ilk örnekleri inceler.
3. Dönemin önde gelen şair ve yazarlarının eserlerini tanır.
4. Tiyatro ve gazetenin edebi hayattaki rolünü açıklar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Uzun anlatıma dayalı edebi eserler ve özellikleri.
2. Hafta Şahıs kadrosu.
3. Hafta Zaman, mekan, olay örgüsü.
4. Hafta İçerik unsurları: Konu, tema vs.
5. Hafta Tanzimat öncesi Türk Edebiyatında hikaye ve roman.
6. Hafta Tanzimat döneminde hikaye ve roman.
7. Hafta Tanzimat dönemi hikayesinden örnekler; Ahmet Mithat Efendi: Esaret.
8. Hafta Ara sınav.
9. Hafta Sami Paşazade Sezai: Pandomima.
10. Hafta Tanzimat dönemi roman kavramı ve örnekler.
11. Hafta Nabizade Nazım: Karabibik
12. Hafta Namık Kemal: Cezmi.
13. Hafta Sami Paşazade Sezai Esir Kızın Romanı: Sergüzeşt.
14. Hafta Tanzimat döneminde gazetecilik ve tiyatro.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 2 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 3 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 2 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 5
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 0 12 26
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 3 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 3 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 20 20
Yari Yılsonu sınavı 1 0 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri