TDE 105

Yeni Türk Edebiyatı I

Dersin Adı: TDE 105 Yeni Türk Edebiyatı I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Enver OKUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Tanpınar, Ahmet Hamdi, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitbv., İst., 1976 2. Akyüz, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Türkoloji Der., c.2, nu.1, DTCF Yay., Ank., 1965.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Önal, Mehmet, En Uzun Asrın Hikâyesi, Akçağ Yay., Ank., 1999. 2. Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı Târihi, Millî Eğitim Bak., Devlet Kit., İst., 1971-1979. (İki cilt, On altı fasikül). 3. Akyüz, Kenan (1970) Batı Tesirinde Türk Şiiri, Ankar
Dersin Amacı Batı etkisinde gelişen ve değişen Türk edebiyatını hazırlayan temel ögeleri tanımak. Yeni Türk şiirini ve Yeni Türk şiirinin önemli temsilcilerini örneklemek.
Dersin Özeti

Yeni Türk Edebiyatının tanımı, sınırları; Yeni Türk Edebiyatını hazırlayan siyasi-sosyal-tarihsel-kültürel zemin, Yeni Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar: Divan Edebiyatına bağlanış ve kaçış, Halk Edebiyatı ve diliyle tanışma, Osmanlı'da Yenileşme Çabaları (Lale Devri, Elçilikler, Fransız İhtilali, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Eğitim-Öğretim Faaliyetleri, Kalemler, Encümen-i Daniş, Konaklar, Çeviriler, Gazeteler), Tanzimat Edebiyatını belli başlı edebî türleriyle inceleme, önde gelen şair ve yazarların eserlerinin incelenmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Tanzimat'ı hazırlayan koşullar hakkında bilgi sahibi olur.
2. Tanzimat sonrasında yapılan düzenlemeleri hatırlar.
3. Tanzimat Edebiyatının belli başlı edebî türlerini inceler.
4. Şiirdeki gelişmeleri açıklar.
5. Yeni bir tür olarak ortaya çıkan romandaki ilk örnekleri inceler.
6. Dönemin önde gelen şair ve yazarlarının eserlerini tanır.
7. Tanzimat'ın birinci kuşakta yer alan sanatçılarını tanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tanzimat edebiyatını hazırlayan koşullar, modernleşme, yenileşme, batılılaşma kavramları.
2. Hafta Yeni Türk Edebiyatının oluşumunu sağlayan sosyal kaynaklar: sosyal çevre, Encümen-i Şuara, kalemler, konaklar, tercüme odaları.
3. Hafta Yeni Türk Edebiyatının oluşumunu sağlayan siyasi kültürel kaynaklar:Lale Devri, elçiliklerin açılması, Fransız İhtilali, Tanzimat ve Islahat Fermanları, eğitim öğretim faaliyetleri.
4. Hafta Yeni Türk Edebiyatında türler. Şiirde ilk yenilikler, şiir tercümeleri, divan, halk ve batı edebiyatı etkileri.
5. Hafta Yeni Türk Edebiyatında yeni temalar.
6. Hafta Tanzimat edebiyatında şiir.
7. Hafta Şinasi ve şiiri.
8. Hafta Ara sınav.
9. Hafta Namık Kemal ve şiiri.
10. Hafta Ziya Paşa ve şiiri.
11. Hafta Tanzimat`ın ikinci kuşak sanatçıları.
12. Hafta Recaizade Mahmut Ekrem ve şiiri.
13. Hafta Abdulhak Hamit Tarhan ve şiiri.
14. Hafta Muallim Naci ve şiiri.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 2 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 3 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 2 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 5
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 10
Ödevler 0 0 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 7
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 9 0 3 27
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 15 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 0 3 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 5
Ara Sınavlar 1 0 10 10
Yari Yılsonu sınavı 1 0 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri