TDE 104

Türkiye Türkçesi II

Dersin Adı: TDE 104 Türkiye Türkçesi II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ergin, Muharrem: Türk Dil Bilgisi (Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin), Bayrak Yay., İstanbul, 2000.
Yardımcı Ders Kitabı Eker, Süer: Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yay., Ankara, 2002. Korkmaz, Zeynep: Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu Yay.,Ankara, 2003. Karaağaç, Günay: Türkçenin Ses Bilgisi, Kesit Yay.,İstanbul,2010. Vural,Hanifi;Böler, Tuncay: Ses ve
Dersin Amacı Türkçede art ve eş zamanlı ses değişmeleri incelemek, Türkçenin ses özelliklerini tanımak.
Dersin Özeti

Ses nedir? Ses ve anlam arasındaki ilişki, Türkçede ünlü ve ünsüzlerin özellikleri, art ve eş zamanlı ses değişmeleri,ses olayları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Ses bilgisi ve ses bilimle ilgili temel kavram ve terimleri tanır.
2.Sesbirimlerle alt sesbirimleri betimleyerek aralarındaki farklılıkları gözlemler.
3.Türkçenin tipik ses özelliklerini açıklar.
4.Parçalar üstü sesbirimler ve işlevlerini adlandırır.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Biçimbirim (morfem) değişken biçimbirim terim ve kavramları.Ses bilgisi, ses bilimi ve inceleme alanları.
2. Hafta Sesler, seslerin sınıflandırılması, seslerin oluşumu.
3. Hafta Ses, harf, alfabe ayrımı.
4. Hafta Ses birim ve alt ses birim kavramları.
5. Hafta Türkçenin ünlü ses birimleri ve özellikleri.
6. Hafta Türkçenin ünsüz ses birimleri ve özellikleri.
7. Hafta Yardımcı sesler.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Türkçenin ses özellikleri.
10. Hafta Ses değişmeleri.
11. Hafta Ses olayları.
12. Hafta Ses olayları
13. Hafta Ses olayları ve uygulama çalışmaları.
14. Hafta Genel Tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 3 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 4 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 4 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 14
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 3 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 0 3 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 5
Ara Sınavlar 1 0 20 20
Yari Yılsonu sınavı 1 0 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri