TDE 101

Osmanlı Türkçesi I

Dersin Adı: TDE 101 Osmanlı Türkçesi I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Enver OKUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, İst. Ün. Ed. Fak. Yay.,İstanbul, 1975
Yardımcı Ders Kitabı 1. Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş I ve III, İstanbul, 2000. 2. Faruk Kadri Timurtaş, Yeni Osmanlıca Metinler, İst.Ünv.Ed. Fak.Yay. İstanbul, 1972. 3. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II, 3 F Yayınevi, İstanbul, 2006.
Dersin Amacı Osmanlı Türkçesinin Türk Dili ve Edebiyatı`ndaki yerini adlandırır. Osmanlı Türkçesi harf düzenini tanır.
Dersin Özeti

Osmanlı Türkçesinde kullanılan harfler ve bu harflerin sınıflandırılması, transkripsiyon harfleri, Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça bazı temel dil bilgisi kuralları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Osmanlıca için kullanılan çeviri yazı alfabesini tanır,

2. Metinlerde bulunan Arapça ve Farsça kelimeleri sözlük yardımı ile çevirir,

3. Osmanlı Türkçesinde bulunan Arapça ve Farsça bazı temel dil bilgisi kurallarını tanımlar,

4. Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu bir metni çözümler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta .Osmanlı Türkçesi kavramını açıklama ve Arap alfabesi hakkında bilgi verme.
2. Hafta Arap Alfabesini okuma ve yazma.
3. Hafta Arap Alfabesindeki harflerin kelimenin başında, ortasında ve sonunda yazma ve birleştirme.
4. Hafta Özellikle tek heceli, basit kelimeleri okuma ve yazma; haftalık ödevleri kontrol etme.
5. Hafta Birden fazla heceli kelimeleri ve cümleleri yazma ve okuma.
6. Hafta Günümüz Türkçesi ile Arap harfleriyle yazılmış metinleri okuma ve yazma.
7. Hafta Türkçe’deki yapım eklerinin Osmanlı Türkçesi’ndeki şekillerinin yazma ve okuma; Arap harfli metin okuma; haftalık ödevleri kontrol etme.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Türkçe’deki zaman eklerinin Osmanlı Türkçesi’ndeki şekillerini okuma ve yazma; Arap harfli metin okuma.
10. Hafta Türkçe’deki hal eklerinin Osmanlı Türkçesi’ndeki şekillerini okuma ve yazma; Arap harfli metin okuma ve yazma; haftalık ödevleri kontrol etme.
11. Hafta Metinlerde geçen Arapça ve Farsça kökenli kelimeleri okuma, yazma ve anlamlarını öğretme.
12. Hafta Arap harfli metin okuma ve yazma.
13. Hafta Arap harfli metin okuma ve yazma; haftalık ödevleri kontrol etme.
14. Hafta Arap harfli metin okuma ve yazma; haftalık ödevleri kontrol etme.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 3 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 5
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 13 0 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 3 36
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 30 30
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 3 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 5
Ara Sınavlar 1 0 10 10
Yari Yılsonu sınavı 1 0 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri