TDB 102

Türk Dili II

Dersin Adı: TDB 102 Türk Dili II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Uzaktan Eğitim
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İnce, Y. ; Demirayak, O; Kılıçoğlu A. 2009, Yök Çerçeve Programına Uygun Türk Dili Ve Kompozisyon Bilgileri, Aksakal Kitapevi, Trabzon
Yardımcı Ders Kitabı 1. Ergin, Muharrem Prof. Dr. 1986; Türk Dil Bilgisi, BoğaziçiYayınevi, İstanbul Çotuksöken, Yusuf. 2001; 2. Uygulamalı Türk Dili Cilt-1, Papatya Yayıncılık, İstanbul Çotuksöken, Yusuf. 2002; Uygulamalı Türk Dili Cilt-2, Papatya Yayıncılık, İstanbul
Dersin Amacı Yükseköğrenimini tamamlayacak olan her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve etkin kılmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmek.
Dersin Özeti

İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo).

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilir

2. Dil ve kültür arasındaki bağlantıyı açıklayabilir

3. Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak doğru, akıcı ve etkin bir biçimde    kullanabilir

4. Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini açıklayabilir

5. Diline karşı daha duyarlı ve bilinçli bir bakış açısına sahip olabilir    

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Noktalama İşaretleri (Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Ünlem ...)
2. Hafta Noktalama İşaretleri (Tırnak İşareti, Ayraç,...)
3. Hafta Yazım Kuralları (Büyük Harflerin Yazılışı, Sayıların Yazılışı, Birleşik Kelimelerin Yazılışı)
4. Hafta Yazım Kuralları (Deyimlerin, İkilemelerin, Alıntı Kelimelerin Ve Yabancı Özel Adların Yazılışı)
5. Hafta Yazım Kuralları (Kısaltmaların Ve Bazı Eklerin Yazılışları) İmla Kuralları ve Uygulaması
6. Hafta Kompozisyon (Tanımı, Amacı, Kompozisyonda Başarılı Olmanın Yöntemleri)
7. Hafta Kompozisyon Yazmada Yöntemler (Yardımcı ve Ana Düşüncenin Oluşturulması, Plan Yapma)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kompozisyon Yazmada Yöntemler (Paragraf Oluşturma, Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri)
10. Hafta Anlatım Özellikleri
11. Hafta Anlatım Bozuklukları
12. Hafta Anlatım Biçimleri
13. Hafta Anlatım Türleri (Sözlü Anlatım), Anlatım Türleri (Yazılı Anlatımmektup, Dilekçe...)
14. Hafta Anlatım Türleri (Yazılı Anlatım- Hikaye, Roman, Tiyatro, Şiir...)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gümrük İşletme ve Hukuk alanı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme,bu konularda bilgi sahibi olabilme ve analiz edebilme, 2 3 3 4 4
PY2) Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapabilme, 3 3 3 3 3
PY3) Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyebilme 3 3 3 4 4
PY4) Gümrük alanına ilişkin ekonomik, ticari ve mali konular hakkındaki uygulamaları takip edebilme, 3 3 3 4 4
PY5) Kambiyo rejimi konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme 3 3 3 4 4
PY6) İthalat- ihracat mevzuatı konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme, 3 3 3 3 3
PY7) Gümrük işlemlerini bilgisayar destekli olarak takip edebilme 2 2 2 3 2
PY8) Türk Vergi Hukuku ve Gümrük Vergi Tarife Cetveli alan ve konularında meslekî bilgi yeterliliğine ulaşabilme ve bu konulardaki sorunları çözme becerisine sahip olabilme, 2 3 3 3 3
PY9) Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yürütebilme ve sorunları çözümleyebilme 3 3 3 3 3
PY10) Meslekî ve etik sorumluluk bilncine sahip olabilme, 4 4 4 4 4
PY11) Yeterliliklerine yardımcı olacak meslekî İngilizce ve Almanca dil bilgisine sahip olabilme, 3 3 3 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 1 0 12
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 1 2 5
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri