TDB 102

Türk Dili II

Dersin Adı: TDB 102 Türk Dili II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma
Önerilen Ders Kitabı İnce, Y. ; Demirayak, O; Kılıçoğlu A. 2009, Yök Çerçeve Programına Uygun Türk Dili Ve Kompozisyon Bilgileri, Aksakal Kitapevi, Trabzon
Yardımcı Ders Kitabı 1. Ergin, Muharrem Prof. Dr. 1986; Türk Dil Bilgisi, BoğaziçiYayınevi, İstanbul Çotuksöken, Yusuf. 2001; 2. Uygulamalı Türk Dili Cilt-1, Papatya Yayıncılık, İstanbul Çotuksöken, Yusuf. 2002; Uygulamalı Türk Dili Cilt-2, Papatya Yayıncılık, İstanbul
Dersin Amacı Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak, onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır bileşen ve öğelerinin tasarım sürecinde kullanılan malzeme, renk ve doku ile irdelenmesi. Farklı mekanların ele alınarak öğrencilerin mekan sınırlayıcıları
Dersin Özeti

İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo).

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilir

2.Dil ve kültür arasındaki bağlantıyı açıklayabilir

3.Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak doğru, akıcı ve etkin bir biçimde    kullanabilir

4.Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini açıklayabilir

5.Diline karşı daha duyarlı ve bilinçli bir bakış açısına sahip olabilir 

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Noktalama İşaretleri (Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Ünlem ...)
2. Hafta Noktalama İşaretleri (Tırnak İşareti, Ayraç,...)
3. Hafta Yazım Kuralları (Büyük Harflerin Yazılışı, Sayıların Yazılışı, Birleşik Kelimelerin Yazılışı)
4. Hafta Yazım Kuralları (Deyimlerin, İkilemelerin, Alıntı Kelimelerin Ve Yabancı Özel Adların Yazılışı)
5. Hafta Yazım Kuralları (Kısaltmaların Ve Bazı Eklerin Yazılışları) İmla Kuralları ve Uygulaması
6. Hafta Kompozisyon (Tanımı, Amacı, Kompozisyonda Başarılı Olmanın Yöntemleri)
7. Hafta Kompozisyon Yazmada Yöntemler (Yardımcı ve Ana Düşüncenin Oluşturulması, Plan Yapma)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kompozisyon Yazmada Yöntemler (Paragraf Oluşturma, Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri)
10. Hafta Anlatım Özellikleri
11. Hafta Anlatım Bozuklukları
12. Hafta Anlatım Biçimleri
13. Hafta Anlatım Türleri (Sözlü Anlatım), Anlatım Türleri (Yazılı Anlatımmektup, Dilekçe...)
14. Hafta Anlatım Türleri (Yazılı Anlatım- Hikaye, Roman, Tiyatro, Şiir...)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini bilir. Sağlık yönetimi sürecinde Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak doğru, akıcı ve etkin bir biçimde kullanır 4 4 3 4 3
PY2) İşletme alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sağlık yönetimi ile ilgili verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur 4 5 4 4 5
PY3) Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirler ve etkin olarak kullanır 3 3 3 3 3
PY4) Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olur 2 3 3 2 2
PY5) Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisine sahip olur 3 4 3 4 4
PY6) Kurum içi ve kutum dışı yazışmalarda, hazırladığı rapor ve bilimsel çalışmalarda Türk Dil Kurallarını başarıyla uygular 3 2 4 2 4
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır 1 2 2 3 2
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur 1 3 4 4 3
PY9) Sağlık yönetimi kapsamında, İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur. 4 4 4 4 4
PY10) Sağlık Yönetim alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanır. Edindiği bilgileri yönetimin farklı alanlarında kullanır 3 4 2 3 4
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır 2 2 3 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 1 12
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri