TDB 102

Türk Dili II

Dersin Adı: TDB 102 Türk Dili II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Uzaktan Eğitim
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İnce, Y. ; Demirayak, O; Kılıçoğlu A. 2009, Yök Çerçeve Programına Uygun Türk Dili Ve Kompozisyon Bilgileri, Aksakal Kitapevi, Trabzon
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Dersin Notları
Dersin Amacı Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak, onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır bileşen ve öğelerinin tasarım sürecinde kullanılan malzeme, renk ve doku ile irdelenmesi. Farklı mekanların ele alınarak öğrencilerin mekan sınırlayıcıları
Dersin Özeti

İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo).

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilecek.

2. Türk Dilini iyice özümseyerek kendini ifade edebilecek ve toplumda kabul görebilecek

3. Kendi anadillerini daha iyi anlayıp kullanabilecek.

4. Anadiline hakim olarak bilim ve bilgiyi daha iyi kullanabilecek.

5.Anadiline hakim olarak bilim ve bilgiyi daha iyi uygulayabilecek .

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Noktalama İşaretleri (Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Ünlem ...)
2. Hafta Noktalama İşaretleri (Tırnak İşareti, Ayraç,...)
3. Hafta Yazım Kuralları (Büyük Harflerin Yazılışı, Sayıların Yazılışı, Birleşik Kelimelerin Yazılışı)
4. Hafta Yazım Kuralları (Deyimlerin, İkilemelerin, Alıntı Kelimelerin Ve Yabancı Özel Adların Yazılışı)
5. Hafta Yazım Kuralları (Kısaltmaların Ve Bazı Eklerin Yazılışları) İmla Kuralları ve Uygulaması
6. Hafta Kompozisyon (Tanımı, Amacı, Kompozisyonda Başarılı Olmanın Yöntemleri)
7. Hafta Kompozisyon Yazmada Yöntemler (Yardımcı ve Ana Düşüncenin Oluşturulması, Plan Yapma)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kompozisyon Yazmada Yöntemler (Paragraf Oluşturma, Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri)
10. Hafta Anlatım Özellikleri
11. Hafta Anlatım Bozuklukları
12. Hafta Anlatım Biçimleri
13. Hafta Anlatım Türleri (Sözlü Anlatım), Anlatım Türleri (Yazılı Anlatımmektup, Dilekçe...)
14. Hafta Anlatım Türleri (Yazılı Anlatım- Hikaye, Roman, Tiyatro, Şiir...)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını g 4 4 3 4 3
PY2) PY2) Alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 4 5 4 4 5
PY3) PY3) Alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 3 3 3 3 3
PY4) PY4) Alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 2 3 3 2 2
PY5) PY5) Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 3 4 3 4 4
PY6) PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir PY 07 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 3 2 4 2 4
PY7) PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 1 2 2 3 2
PY8) PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 1 3 4 4 3
PY9) PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 4 4 4 4 4
PY10) PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 3 4 2 3 4
PY11) PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 2 2 3 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 1 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri