TDB 102

Türk Dili II

Dersin Adı: TDB 102 Türk Dili II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli örgün sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İnce Y, Demirayak O, Kılıçoğlu A. 2009, Yök Çerçeve Programına Uygun Türk Dili Ve Kompozisyon Bilgileri, Aksakal Kitapevi, Trabzon
Yardımcı Ders Kitabı Ergin M, 1986, Türk Dil Bilgisi, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul. 2) Çotuksöken Y, 2001, Uygulamalı Türk Dili Cilt:1 ve 2, Papatya Yayıncılık, İstanbul
Dersin Amacı Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratmak, Ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincini arttırmak, Türkçeyi daha ileri seviyede kullanma becerisini kazandırmaktır.
Dersin Özeti

İmla, noktalama ve kompozisyon. İmla, yazım kuralları. Kompozisyon: amacı, yazmada yöntem, plan, giriş, gelişme, sonuç. Anlatım özellikleri, duruluk, anlatımda sadelik, açıklık içtenlik. Anlatım bozuklukları: eş anlamlı kelimelerin kullanılışı. Deyimlerin yanlış kullanılışı. Anlatım biçimleri: açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri. Sözlü anlatım: günlük ve hazırlıksız / hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel. Yazılı anlatım: mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup, iş mektupları, resmi mektup. Dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri.  Anı, gezi yazısı, röportaj, anket. Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilir.
  2. Türk Dilini iyice özümseyerek kendini ifade eder ve ifadesi toplumda kabul görür.
  3. Türkçeyi daha iyi anlayıp kullanır.
  4. Anadiline hakim olarak bilim ve bilgiyi daha iyi kullanır.
  5. Çeşitli yazılı analtım yöntemlerini kullanır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Türkçe`nin önemi, tarihçesi ve kullanım bölgeleri
2. Hafta Noktalama işaretleri: Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, ünlem ...
3. Hafta Noktalama işaretleri: Tırnak işareti, ayraç,...
4. Hafta Yazım Kuralları: Büyük harflerin, sayıların, birleşik kelimelerin yazılışı
5. Hafta Yazım kuralları: Deyimlerin, İkilemelerin, alıntı kelimelerin ve yabancı özel adların yazılışı
6. Hafta Yazım kuralları: Kısaltmaların ve bazı eklerin yazılışları
7. Hafta Kompozisyon: tanımı, amacı, kompozisyonda başarılı olma yöntemleri
8. Hafta Kompozisyon yazmada yöntemler: yardımcı ve ana düşüncenin oluşturulması, plan yapma
9. Hafta Kompozisyon yazmada yöntemler: paragraf oluşturma, paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemleri
10. Hafta Anlatım özellikleri
11. Hafta Anlatım bozuklukları
12. Hafta Anlatım biçimleri, Ödevlerin toplanması
13. Hafta Anlatım türleri: sözlü anlatım, yazılı anlatım, mektup, dilekçe...
14. Hafta Anlatım türleri: yazılı anlatım- hikaye, roman, tiyatro, şiir...
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 3 3 3 3 3
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 5 5 5 5 5
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri