TDB 101

Türk Dili I

Dersin Adı: TDB 101 Türk Dili I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli uzaktan eğitim
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri (Zeynep Korkmaz vd.)
Yardımcı Ders Kitabı Üniversiteler İçin Türk Dili, Muharrem Ergin Türk Dili Bilgisi, Sezai Güneş Her Yönüyle Dil, Doğan Aksan.
Dersin Amacı Yükseköğrenimini tamamlayacak olan her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve etkin kılmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmek.
Dersin Özeti

Türk Dili dersinin amacı, ilkeleri ve konuları hakkında bilgilendirme- Dilin millet hayatındaki yeri ve önemi- Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri- Türkçe'nin tarihi dönemleri- Türkçe'nin bugünkü durumu ve yayılma alanları - İmla kuralları ve uygulaması- Noktalama işaretleri ve uygulaması - Türkçede sesler ve sınıflandırılması - Türkçe ses bilgisi -Türkçenin ses özellikleri - Kompozisyonla ilgili genel bilgiler - Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması - Dönem konularının genel olarak değerlendirilmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Dil ve kültür arasındaki bağlantıyı açıklayabilme.

2. Türkçenin tarihi dönemlerine dair bilgileri anlatabilme.

3. Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak doğru, akıcı ve etkin bir biçimde kullanabilme.

4. Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini açıklayabilme.

5. Diline karşı daha duyarlı ve bilinçli bir bakış açısına sahip olabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dilbilgisi
2. Hafta Dil ve kültür arasındaki ilişki
3. Hafta Türk Dili`nin tarihsel gelişimi
4. Hafta Dilbilgisi
5. Hafta Dilbilgisi
6. Hafta Dilbilgisi
7. Hafta Ses ve ses olayları
8. Hafta VİZE-ARA SINAV
9. Hafta Noktalama işaretleri, örnekler, uygulamalar
10. Hafta Söyleniş şekilleri, ekler ve uygulamalar
11. Hafta İsimler ve fiiller
12. Hafta Kompozisyon ile ilgili genel bilgiler
13. Hafta Seçilen örnek yazılar üzerinde uygulamalar
14. Hafta Örnekler üzerinde çalışmalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir 2 2 3 3 3
PY2) Gıdaları ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür, teknoloji ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirebilecek bilgilere sahibidir 3 3 3 2 3
PY3) Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibidir 4 4 4 4 4
PY4) Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularındaki bilgilerini mesleki alanında uygulayabilir 3 3 3 3 3
PY5) Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında temel pişirme tekniklerini bilip uygulayabilir 3 3 3 3 3
PY6) Gıda ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir 3 3 3 3 3
PY7) Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir 3 3 3 3 4
PY8) Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimseyerek yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir. 3 3 3 3 4
PY9) Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında güncel gelişmeleri takip eder 3 3 3 3 3
PY10) Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini değerlendirerek uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilir 4 4 4 4 4
PY11) Gastronomi alanı ile ilgili başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışabilir yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurarak sunum yapabilir. 3 3 3 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 1 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 0 1 4
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri