TDB 101

Türk Dili I

Dersin Adı: TDB 101 Türk Dili I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli uzaktan eğitim
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri (Zeynep Korkmaz vd.)
Yardımcı Ders Kitabı Üniversiteler İçin Türk Dili, Muharrem Ergin Türk Dili Bilgisi, Sezai Güneş Her Yönüyle Dil, Doğan Aksan.
Dersin Amacı Yükseköğrenimini tamamlayacak olan her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve etkin kılmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmek.
Dersin Özeti

Türk Dili dersinin amacı, ilkeleri ve konuları hakkında bilgilendirme- Dilin millet hayatındaki yeri ve önemi- Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri- Türkçe'nin tarihi dönemleri- Türkçe'nin bugünkü durumu ve yayılma alanları - İmla kuralları ve uygulaması- Noktalama işaretleri ve uygulaması - Türkçede sesler ve sınıflandırılması - Türkçe ses bilgisi -Türkçenin ses özellikleri - Kompozisyonla ilgili genel bilgiler - Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması - Dönem konularının genel olarak değerlendirilmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Dil ve kültür arasındaki bağlantıyı açıklayabilme.

2. Türkçenin tarihi dönemlerine dair bilgileri anlatabilme.

3. Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak doğru, akıcı ve etkin bir biçimde kullanabilme.

4. Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini açıklayabilme.

5. Diline karşı daha duyarlı ve bilinçli bir bakış açısına sahip olabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dilbilgisi
2. Hafta Dil ve kültür arasındaki ilişki
3. Hafta Türk Dili`nin tarihsel gelişimi
4. Hafta Dilbilgisi
5. Hafta Dilbilgisi
6. Hafta Dilbilgisi
7. Hafta Ses ve ses olayları
8. Hafta VİZE-ARA SINAV
9. Hafta Noktalama işaretleri, örnekler, uygulamalar
10. Hafta Söyleniş şekilleri, ekler ve uygulamalar
11. Hafta İsimler ve fiiller
12. Hafta Kompozisyon ile ilgili genel bilgiler
13. Hafta Seçilen örnek yazılar üzerinde uygulamalar
14. Hafta Örnekler üzerinde çalışmalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gümrük İşletme ve Hukuk alanı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme,bu konularda bilgi sahibi olabilme ve analiz edebilme, 2 2 3 3 3
PY2) Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapabilme, 3 3 3 2 3
PY3) Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyebilme, 4 4 4 4 4
PY4) Gümrük alanına ilişkin ekonomik, ticari ve mali konular hakkındaki uygulamaları takip edebilme, 3 3 3 3 3
PY5) Kambiyo rejimi konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme, 3 3 3 3 3
PY6) İthalat- ihracat mevzuatı konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme, 3 3 3 3 3
PY7) Gümrük işlemlerini bilgisayar destekli olarak takip edebilme 3 3 3 3 4
PY8) Türk Vergi Hukuku ve Gümrük Vergi Tarife Cetveli alan ve konularında meslekî bilgi yeterliliğine ulaşabilme ve bu konulardaki sorunları çözme becerisine sahip olabilme, 3 3 3 3 4
PY9) Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yürütebilme ve sorunları çözümleyebilme 3 3 3 3 3
PY10) Meslekî ve etik sorumluluk bilncine sahip olabilme, 4 4 4 4 4
PY11) Yeterliliklerine yardımcı olacak meslekî İngilizce ve Almanca dil bilgisine sahip olabilme, 3 3 3 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 1 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 0 1 4
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri