TDB 101

Türk Dili I

Dersin Adı: TDB 101 Türk Dili I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Uzaktan Eğitim
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Üniversiteler için Türk Dili - NOBEL Akademik Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Üniversiteler için Türk Dili - YARGI Yayınları
Dersin Amacı Türk Dili dersinin amacı, Türkçe`nin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratabilmek; yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, dilini doğru ve güzel kullanma yeteneğini kazandırabilmektir.
Dersin Özeti

Bu derste özet olarak;

Türkçe`nin yapı ve işleyiş özellikleri

Yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, dilini doğru ve güzel kullanma yeteneğini öğrencilere verilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Dil ve kültür arasındaki bağlantıyı açıklayabilme
2. Türkçenin tarihi dönemlerine dair bilgileri anlatabilme
3. Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak doğru, akıcı ve etkin bir biçimde kullanabilme
4. Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini açıklayabilme
5. Diline karşı daha duyarlı ve bilinçli bir bakış açısına sahip olabilme
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Türk Dili dersinin amacı, ilkeleri ve konuları hakkında bilgilendirme
2. Hafta Dilin millet hayatındaki yeri ve önemi
3. Hafta Türkçe`nin dünya dilleri arasındaki yeri
4. Hafta Türkçe`nin tarihi dönemleri
5. Hafta Türkçe`nin bugünkü durumu ve yayılma alanları
6. Hafta İmla kuralları ve uygulaması
7. Hafta Noktalama işaretleri ve uygulaması
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Türkçede sesler ve sınıflandırılması
10. Hafta Türkçe ses bilgisi
11. Hafta Türkçe`nin ses özellikleri
12. Hafta Kompozisyonla ilgili genel bilgiler
13. Hafta Kompozisyonda anlatım şekilleri
14. Hafta Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2 2 2 3 3
PY2) Odyoloji alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 3 3 3 3 3
PY3) Odyoloji alanındaki bölümler arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 3 3 3 3
PY4) Odyoloji alanındaki bölümlerin her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 4 4 4 4 4
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 4 4 4 4 4
PY6) Odyoloji eğitim programlarında yer alan etkinlikler amacına uygun olarak kullanır. 2 2 2 2 2
PY7) Odyoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 2 2 2 2 2
PY8) Odyoloji alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 2 2 2 2 2
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 4 4 4 5 4
PY10) Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir. 4 4 4 4 4
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 3 3 3 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 3 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri