TDB 101

Türk Dili I

Dersin Adı: TDB 101 Türk Dili I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yard. Doç. Abdullah ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri (Zeynep Korkmaz vd.)
Yardımcı Ders Kitabı Üniversiteler İçin Türk Dili, Muharrem Ergin Türk Dili Bilgisi, Sezai Güneş Her Yönüyle Dil, Doğan Aksan
Dersin Amacı Türkçe`nin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratmak, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, dilini doğru ve güzel kullanma yeteneğini kazandırmak.
Dersin Özeti

Türk Dili, amacı, ilkeleri ve konuları hakkında bilgilendirme. Dilin millet hayatındaki yeri ve önemi. Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri.  Türkçe'nin tarihi dönemleri. Türkçe'nin bugünkü durumu ve yayılma alanları.- İmla kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri ve uygulaması. Türkçede sesler ve sınıflandırılması. Türkçe ses bilgisi ve ses özellikleri. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması. Dönem konularının genel olarak değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Dil ve kültür arasındaki bağlantıyı açıklar.

2.Türkçe'nin tarihi dönemlerine dair bilgileri anlatır.

3.Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak doğru, akıcı ve etkin bir biçimde kullanır.

4.Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini açıklar.

5. Diline karşı daha duyarlı ve bilinçli bir bakış açısına sahiptir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Türk Dili dersinin amacı, ilkeleri ve konuları hakkında bilgilendirme
2. Hafta Dilin millet hayatındaki yeri ve önemi
3. Hafta Türkçe`nin dünya dilleri arasındaki yeri
4. Hafta Türkçe`nin tarihi dönemleri
5. Hafta Türkçe`nin bugünkü durumu ve yayılma alanları
6. Hafta İmla kuralları ve uygulaması
7. Hafta Noktalama işaretleri ve uygulaması
8. Hafta Noktalama işaretleri ve uygulaması
9. Hafta Türkçede sesler ve sınıflandırılması
10. Hafta Türkçe ses bilgisi
11. Hafta Türkçe`nin ses özellikleri
12. Hafta Kompozisyonla ilgili genel bilgiler
13. Hafta Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması
14. Hafta Dönem konularının genel olarak değerlendirilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular 1 1 1 1 1
PY2) Temel bilimlerin ilgili konularını bilişim alanının uygulamalarına bağlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bilgisayar mühendisliği alanındaki olgusal gözlemleri sahip oldukları kuramsal bilgiler çerçevesinde açıklar. 1 1 1 1 1
PY4) İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi(donanım ve yazılım) veya süreci tasarlar 1 1 1 1 1
PY5) Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY6) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır. 1 1 1 1 1
PY7) Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır. 2 2 2 2 2
PY8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler. 4 4 4 4 4
PY9) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar. 1 1 1 1 1
PY10) Yazılı ve sözlü şekilde etkili iletişim kurabilir. 5 5 5 5 5
PY11) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 1 6
Yari Yılsonu sınavı 1 10 2 12
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri