TDB 101

Türk Dili I

Dersin Adı: TDB 101 Türk Dili I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dilin, kişi ve millet hayatındaki yerini ve önemini bilme, açıklama ve dili bu şuurla kullanma; kelimelerin oluşumlarını, çeşitlerini, nerelerde ve nasıl kullanılmaları gerektiğini bilme, açıklama ve bu bilgiyi uygulama Yazma çalışmalarında, imlâ kuralları ve noktalama işaretlerini yerinde ve kuşkuya düşmeden kullanabilme. Yazılı anlatımın temel ilkeler
Dersin Özeti

Dil ve kültür, yeryüzündeki diller, tarih boyunca Türklerin kullandıkları alfabeler, Türk dilinin tarihî dönemleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, ses bilgisi, biçim bilgisi, kelime türleri: isimler, fiiller, zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri, genel kompozisyon bilgileri. Yazılı anlatımın temel kuralları.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 Dilin kişi ve millet hayatındaki önemini bilir, bunu açıklar ve dili bu bilinçle kullanır.
2 Kelimelerin ses ve şekil yapılarını, oluşumlarını, çeşitlerini, nerelerde ve nasıl kullanılmaları gerektiğini bilir, açıklar ve bu bilgiyi uygular ve yabancı dil öğreniminde de bu bilgilerden yararlanır.
3 Yazılı anlatımda dili doğru kullanmanın önemini bilir, kuralları uygular.
4 İmlâ kurallarını ve noktalama işaretlerini bilir ve yerinde kullanır.
5 Dil, kültür ve millet kavramları arasındaki bağlantıyı görerek kişisel ve toplumsal gelişme bakımından dili doğru ve etkili kullanma bilincine ulaşır.
6 Dildeki gelişmeleri takip etmenin önemini bilir ve uygular.
7 ürkçenin tarihini ve yayılma alanlarını bilir, bu bilgiyi sosyal ve mesleki girişimlerde bulunmak üzere kullanır.
8 Dilin yazılı ve sözlü kullanılması ile ilgili olarak üniversite seviyesine taşınan bilgi ve uygulama eksikliklerini giderir.
9 Bilimsel araştırmalarda, kongrelerde konuşma ve yazı dilini gereğince doğru ve etkili kullanır.
10 Resmi yazışmalarda, konunun gerektirdiği resmî yazışma türlerini ve üslûbunu bilir ve kullanır.
11 Çeşitli bilim, teknik ve sanat alanlarında yetişen öğrenciler, meslek dilini yetkin biçimde kullanırken Türkçenin mesleki terimler bakımından doğru ve uygun örneklerle geliştirilmesine de katkıda bulunur.
12 Okuma-anlama; dinleme-anlama; yorumlama ve aktarma becerilerini geliştirir ve uygular.
13 Plânlı yazma ve plânlı konuşma becerilerini kazanır ve uygular.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dil ve kültür, sosyal bir kurum olarak dilin, millet hayatındaki yeri ve önemi; dil, duygu ve düşünce bağlantısı.
2. Hafta Yeryüzündeki diller. Dil Aileleri, Dil Grupları.
3. Hafta Türk dilinin tarihî dönemleri. Tarih boyunca Türklerin kullandıkları alfabeler.
4. Hafta Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları.
5. Hafta Sesbilgisi. Sesler, Türkçenin sesleri, ses olayları
6. Hafta Türkçede ses özellikleri, dilin sesli kullanımı, Türkçede heceler, vurgu, tonlama, ulama.
7. Hafta Türkçenin şekil bilgisi. Türkçede yapım ekleri ve dilde yeni kavramları karşılama yolları
8. Hafta ARASINAV
9. Hafta Türkçede çekim ekleri
10. Hafta Kelime türleri: İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, Kelime, kavram ve anlam ilişkisi.
11. Hafta Yazım kuralları, seminerler.
12. Hafta Noktalama işaretleri, seminerler.
13. Hafta Genel kompozisyon bilgileri, Ödevler
14. Hafta Anlatım (Üslup) Türleri, Ödevler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 2 2 2 2 2
PY2) PY 02 2 2 2 2 2
PY3) PY 03 2 2 2 2 2
PY4) PY 04 2 2 2 2 2
PY5) PY 05 2 2 2 2 2
PY6) PY 06 2 2 2 2 2
PY7) PY 07 1 1 1 1 1
PY8) PY 08 2 2 2 2 2
PY9) PY 09 2 2 2 2 2
PY10) PY 10 2 2 2 2 2
PY11) PY 11 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 1 16
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 67
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri