TDB 101

Türk Dili I

Dersin Adı: TDB 101 Türk Dili I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzem
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri (Zeynep Korkmaz vd.)
Yardımcı Ders Kitabı Üniversiteler İçin Türk Dili, Muharrem Ergin Türk Dili Bilgisi, Sezai Güneş Her Yönüyle Dil, Doğan Aksan
Dersin Amacı Dersinin amacı, Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratabilme; yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, dilini doğru ve güzel kullanma yeteneğini kazandırabilmektir.
Dersin Özeti

Türk Dili dersinin amacı,ilkeleri ve konuları hakkında bilgilendirme.Dilin millet hayatındaki yeri ve önemi .Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Türkçenin tarihi dönemleri.Türkçenin bugünkü durumu ve yayılma alanları.İmla kuralları ve uygulaması.Noktalama işaretleri ve uygulaması.Türkçede sesler ve sınıflandırılması.Türkçe ses bilgisi.Türkçenin ses özellikleri.Kompozisyonla ilgili genel bilgiler.Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması    

Dersin Öğrenim Çıktıları

 1. Dil ve kültür arasındaki bağlantıyı açıklayabilir.

2. Türkçenin tarihi dönemlerine dair bilgileri anlatabilir

3. Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak doğru, akıcı ve etkin bir biçimde kullanabilir

4. Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini açıklayabilir

5. Diline karşı daha duyarlı ve bilinçli bir bakış açısına sahip olabilir.  

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Türk dili dersinin amacı, ilkeleri ve konuları hakkında bilgilendirme.
2. Hafta Dilin Millet hayatındaki yeri ve önemi.
3. Hafta Türkçenin Dünya Dilleri arasındaki yeri.
4. Hafta Türkçenin tarihi dönemleri
5. Hafta Türkçenin bugünkü durumu ve yayılma alanları
6. Hafta İmla kuralları ve uygulaması
7. Hafta Noktalama işaretleri ve uygulaması
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Türkçede sesler ve sınıflandırılması
10. Hafta Türkçe ses bilgisi
11. Hafta Türkçenin ses özellikleri
12. Hafta Kompozisyonla ilgili genel bilgiler
13. Hafta Kompozisyonda anlatım şekilleri
14. Hafta Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini bilir. Sağlık yönetimi sürecinde Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak doğru, akıcı ve etkin bir biçimde kullanır. 1 2 2 4 3
PY2) Kurum içi ve kutum dışı yazışmalarda, hazırladığı rapor ve bilimsel çalışmalarda Türk Dil Kurallarını başarıyla uygular. 2 2 3 2 4
PY3) Yönetim alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur 3 3 3 3 3
PY4) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır 2 3 2 3 2
PY5) Sağlık yönetimi alanında karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır 4 4 4 4 4
PY6) Sağlık yönetimi alanında yürütülen Proje süreçleri içinde yer alır 2 2 3 2 2
PY7) Sağlık yönetimi alanında yürütülen Proje süreçleri içinde yer alır 1 2 2 3 4
PY8) Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili yasal mevzuatı bilir, uygular ve güncel gelişmeleri takip eder 1 2 2 4 2
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar 4 4 3 4 4
PY10) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür 3 3 3 3 3
PY11) Alanında edindiği bilgileri, duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarır 3 2 4 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 8 0 8
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 1 5
Yari Yılsonu sınavı 1 4 1 5
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri