SPR 209

Türk Spor Teşkilatı Yönetim Yapısı ve İşleyişi

Dersin Adı: SPR 209 Türk Spor Teşkilatı Yönetim Yapısı ve İşleyişi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Yiğit ÇAM
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı AÖF yayınları Spor Ekonomisi Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Spor yönetimi Uluslar arası hukuk ve spor mevzuatını öğrenecektir Bu derste öğrenciler spor pazarlaması ile bağlantılı kavram ve uygulamaları açıklayabilecektir.
Dersin Özeti

Türk spor teşkilatının tarihi süreç içinde gelişimi, mevcut spor teşkilatının yapı ve işleyişi, Türk Spor yönetimine ilişkin mevzuatın incelenmesi, temel sorunlar, sorunların nedenleri ve çözüm yolları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Spor yönetimi Uluslar arası hukuk ve spor mevzuatını öğrenecek

2 Spor Örgütleri Yansız gönüllü birlik ve devlet yönetimi tanıyacak

3 Örgütlenme modelleri Türkiye de spor yönetimi ögeleriyle maddi teknik temellerinin oluşması inceleyebilecek

4 Yönetim öncesi dönemde sporun örgütlenmesi öğrenip inceleyecek

5 Gençlik ve spor genel müdürlüğünü tanıyıp uygulamada kullanabilecek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Spor yönetimi Uluslar arası hukuk ve spor mevzuatı
2. Hafta Spor Mevzuatı Açısından Türk Spor Yönetimi
3. Hafta Örgütlenme modelleri Türkiye de spor yönetimi ögeleriyle maddi teknik temellerinin oluşması
4. Hafta GSGM 3289 ve 5253 Sayılı Kanunlar
5. Hafta Türk Spor Teşkilatını Meydana Getiren Kurum ve Kuruluşlar
6. Hafta Yönetimde Yargı Denetimini Oluşturan Hukuk Kaynakları
7. Hafta ara sınav
8. Hafta Ulusal Olimpiyat ve Örgüt Yapısı
9. Hafta Uluslar Arası Olimpiyat Komitesi ve Örgüt Yapısı
10. Hafta Dernekler Kanunu ve Kulüp Statüleri
11. Hafta Kulüplerin Şirketleşme Şekillerinin İncelenmesi
12. Hafta TFF Yasası ve Teşkilat Yasası
13. Hafta 6222 Sporda Şiddet ve Düzenlenmesine Dair Yasa
14. Hafta final sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Türk Spor Teşkilatı ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır 5 4 4 3 5
PY2) hizmet verme süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve alternatif çözüm yollarını bilir 5 4 4 3 5
PY3) Türk Spor Teşkilatı yönetim süreçlerini analiz eder ve özdeğerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 5 4 4 3 5
PY4) Türk Spor Teşkilatı alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 5 4 4 3 5
PY5) Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 5 4 4 3 5
PY6) Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri yönetir. 5 4 4 3 5
PY7) Türk Spor Teşkilatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik düzenleyebilir 5 4 4 3 5
PY8) Türk Spor Teşkilatıi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, organize eder, karar verir ve geliştirir. 5 4 4 3 5
PY9) Türk Spor Teşkilatıi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, toplumsal, bilimsel ve 5 4 4 3 5
PY10) Türk Spor Teşkilatı alanında en üst düzeyde sporcu yetiştirebilecek tesis, alt yapı ve bilimsel programları planlar ve yönetir. 5 4 4 3 5
PY11) Türk Spor Teşkilatı Yönetim Yapısı ve İşleyişi hakkında geri dönüt verebilir. 5 4 4 3 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 13 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 4 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 3 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri