SPR 205

Spor Pazarlaması

Dersin Adı: SPR 205 Spor Pazarlaması
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Yiğit ÇAM
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Spor Pazarlaması (Hakan KATIRCI)
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Ticari, kamu ve gönüllü sektörde spor programları hazırlayıp, sunan işletmeler için temel pazarlama görevlerini anlamak.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Spor sorularını analiz etme becerisi edinir.

2 Pazarlama sorularını analiz etme becerisi edinir.

3 Spor örgütlerinin pazarlama eylemlerini planlama ve uygulama becerileri edinir.

4 Pazarlamanın spor yönetimi ve finansmanı üzerindeki etkilerini fark eder/açıklar.

5 Pazarlama ve spor pazarlaması ile ilgili kavramları bilir ve kullanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta SPOR ENDÜSTRİSİ VE SPOR PAZARLAMASI
2. Hafta Spor Endüstrisinde Bölümlendirme
3. Hafta En Çok Para Kazandıran Spor Dalları
4. Hafta Spor Endüstrisinin Büyümesini ve Gelişmesini Etkileyen Faktörler
5. Hafta Spor Pazarlaması Kavramı
6. Hafta Spor Pazarlaması İle Diğer Bilim Dalları Arasındaki İlişki
7. Hafta Spor Pazarlamasının Farklı Özellikleri
8. Hafta ara sınav
9. Hafta Pazarlama Karması ve Pazar İle İlgili Özellikler
10. Hafta Spor Pazarlaması Yönetimi
11. Hafta Spor Firmasının Vizyon, Misyon ve Amaçları
12. Hafta Spor Pazarlaması Bilgi Sistemi
13. Hafta Spor Pazarlaması Araştırma Kavramı
14. Hafta Pazarlama Araştırma Süreci Aşamaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İletişim, sanat ve kültür başta olmak üzere alanları ile ilgili (Halkla İlişkiler ve Reklam) her türlü kavramı tanımlayabilecek ve edindiği kuramsal bilgileri sektördeki uygulamalarla ilişkilendirebilecek. 5 5 4 3 5
PY2) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında başarıyı yakalayabilmek için gerekli kuramsal donanımı alacak ve alanla ilgili nitel ve nicel yöntemleri öğrenerek yaratıcılığını ön plana çıkaracak tasarımlar yapabilecek. 5 5 4 3 5
PY3) İletişim, medya, kültür ve sanat gibi konuların tarihsel süreç içindeki gelişimlerini anlayarak, kültürel, sosyal ve teknolojik değişime bağlı olarak alanlarındaki (Halkla İlişkiler ve Reklam) ilgili değişimleri ve sonuçlarını değerlendirebilecek. 5 5 4 3 5
PY4) Teknolojik, kültürel ve sosyal değişimleri izleyecek ve bunları alanlarına (Halkla ilişkiler ve Reklamcılık) uygulayabilecek. 5 5 4 3 5
PY5) Okuduğu, algıladığı ve kavradığı konuları analiz edebilecek, anladığını yorumlayıp eleştirel yaklaşımda bulunabilecek ve gerekiyorsa değerlendirebilecek 5 5 4 3 5
PY6) İletişime ve tasarıma yönelik çağdaş akademik ve profesyonel yaklaşımları benimseyerek çalışmalarına uyarlayabilecek. 5 5 4 3 5
PY7) Araştırma becerilerini geliştirerek farklı bilgi kaynakları ve iletişim kanallarını bir araya getirerek yaratıcı bir reklam, halkla ilişkiler planı ve özgün çözümler üreten iletişim stratejileri geliştirebilecek. 5 5 4 3 5
PY8) Yönetim ve liderlik becerilerini geliştirerek zamanını ve kaynaklarını etkin bir şekilde yönetebilecek. 5 5 4 3 5
PY9) Halkla İlişkiler ve Reklam alanlarında yer alan reklam yazarlığı, müşteri temsilciliği, marka yöneticisi, iletişim stratejisti, iletişim danışmanlığı gibi belirli uzmanlık alanlarında detaylı ve gerekli bilgiyi geliştirebilecek. 5 5 4 3 5
PY10) Belli konularda iletişim stratejisi oluşturabilecek ve buna uygun her türlü çalışmayı gerçekleştirebilecek. 5 5 4 3 5
PY11) Öz disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek, bağımsız bir şekilde çalışabilecek. 5 5 4 3 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 7 0 3 21
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 5 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 2 1 2
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 152
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri