SPR 112

Spor Yönetiminde Önek Olay Analizi

Dersin Adı: SPR 112 Spor Yönetiminde Önek Olay Analizi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Yiğit ÇAM
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Spor Yönetimi ve Örnek Olay Analizi Yard. Doç. Dr. M. Zahit Serarslan
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Türk Spor Yönetiminin eski ve yeni düzenlemalerini bilmek ve karşılaştırma yapabilmek.
Dersin Özeti

Spor Yönetim kültürünü kavramak. Örnek olayları inceleyip değerlendirmek Karşılaştırmalar yaparak öğrenmenin pekiştirilmesini sağlamak.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Yönetim biliminin ilke ve kuramlarını kavrayabilirler.

Dünyspor organizasyonu süreçlerini kavrayabilirler.

3 Alana özgü uygulama yapabilirler.

4 Alanla lgili teorik bilgiyi kavrayabilirler

5 Spor organizasyonlarını planlayabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta TÜRK SPOR TEŞKİLATININ ÖNCÜLLERİ
2. Hafta KULÜPLERE DAYALI MERKEZİ TEŞKİLATLANMALAR
3. Hafta DEVLETE DAYALI SPOR TEŞKİLATLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
4. Hafta İŞLETME , SPOR İŞLETMESİ TANIM VE KAVRAMI
5. Hafta SPOR İŞLETMELERİNİN ÖZELLİKLERİ
6. Hafta SPORDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta İNSAN KAYNAĞINI BULMA SEÇME VE İŞE ALMA
9. Hafta Spor Örgütlerinde İnsan Kaynakları Politikaları
10. Hafta Pazarlama ve Spor Pazarlama
11. Hafta Spor Pazarlaması ve Boyutları
12. Hafta Toplam Kalite Yönetiminin Özellikleri
13. Hafta Klasik Organizasyon Yaklaşımları
14. Hafta Final sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur 5 5 4 5 4
PY2) Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur. 5 5 4 5 4
PY3) İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur. 5 5 4 5 4
PY4) Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur. 5 5 4 5 4
PY5) Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 5 5 4 5 4
PY6) Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur. 5 5 4 5 4
PY7) Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur. 5 5 4 5 4
PY8) Spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır. 5 5 4 5 4
PY9) Spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır. 5 5 4 5 4
PY10) Spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder. 5 5 4 5 4
PY11) İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir. 5 5 4 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 9 0 3 27
Sunum / Seminer hazırlama 10 0 3 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 3 36
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 152
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri