SPR 110

Spor Tesisi İşetmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi

Dersin Adı: SPR 110 Spor Tesisi İşetmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Yiğit ÇAM
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı M.E.B. SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ KİTABI
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Spor sahaları ile bu sahalarda , spor uygulamalarında kullanılan araç gereç ve spor malzeme bilgilerinin öğretilmesini içermektedir. Spor sahalarının boyutları ile bu sahalardaki diğer spor donatılarının yapımı, bakımı, kullanılması ve korunması ile ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak kazandırılmasını amaçlamaktadır
Dersin Özeti

Spor Saha ve Malzeme Bilgileri Dersini, tanıtma, dersin gerekliliğini, önemini ve beklentileri.Spor, Spor Tesislerinin, Spor Saha ve Malzemelerinin tarihçesi.

Spor Tesislerinin, Spor Saha ve Malzemelerinin Branşlara göre sınıflandırılması. Ödev konularının belirlenmesi ve bu ödevleri hazırlarken göz önünde tutulacak kriterlerin tespitiSpor Saha ve Malzeme Bilgileri Dersini, tanıtma, dersin gerekliliğini, önemini ve beklentileri.Spor, Spor Tesislerinin, Spor Saha ve Malzemelerinin tarihçesi.

 

Spor Tesislerinin, Spor Saha ve Malzemelerinin Branşlara göre sınıflandırılması. Ödev konularının belirlenmesi ve bu ödevleri hazırlarken göz önünde tutulacak kriterlerin tespiti

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Spor tesisi, spor işletmesi ve spor tesis işletmesi kavramlarını tanımlayıp, spor tesislerini sınıflandirebilecektir

2. Spor tesis işletmelerinin tarihsel gelişimini değerlendirebilecektir.

3. Spor tesis yöneticisinin sahip olması gereken becerileri tartışabilecek bilgi ve beceriye sahip olabilir.

4. Spor saha ve malzemelerinin yapımını, kurulmasını bilir ve anlar.

5. Spor saha, malzeme ve araç gereçlerinin bakımını öğrenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta SPOR TESİSLERİ VE MALZEMELERİN SINIFLANDIRILMASI
2. Hafta TESİSLERİN YÖNETİMİ, YÖNETİCİNİN ÖZELLİKLERİ, TESİSLERİN YAPIMI, İŞLETMECİLİĞİ, KULLANIMI, BAKIM VE ONARIMI
3. Hafta TESİSLERİN PERSONEL İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI, İŞLETME VE PERSONELİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
4. Hafta ATLETİZM SAHASI YAPIMI, KULLANIMI, BAKIM VE DONANIMI
5. Hafta ATLETİZMDE KULLANILAN MALZEMELER VE TEKNİK TEÇHİZATLAR
6. Hafta JİMNASTİK SAHASININ YAPIMI KULLANIMI , BAKIMI VE DONANIMI
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta FUTBOL SAHASININ YAPIMI KULLANIMI , BAKIMI VE DONANIMI
9. Hafta FUTBOLDA KULLANILAN MALZEMELER VE TEKNİK TEÇHİZATLAR
10. Hafta HENTBOL SAHASININ YAPIMI KULLANIMI , BAKIMI VE DONANIMI
11. Hafta BASKETBOL SAHASININ YAPIMI KULLANIMI , BAKIMI VE DONANIMI
12. Hafta VOLEYBOL SAHASININ YAPIMI KULLANIMI , BAKIMI VE DONANIMI
13. Hafta YÜZME HAVUZU YAPIMI KULLANIMI , BAKIMI VE DONANIMI
14. Hafta Final sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 5 5 5 4 5
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 5 5 5 4 5
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 5 5 5 4 5
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 5 5 5 4 5
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 5 5 5 4 5
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 5 5 5 4 5
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 5 5 5 4 5
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 5 5 5 4 5
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 5 5 5 4 5
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 5 5 5 4 5
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 5 5 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 10 0 3 30
Sunum / Seminer hazırlama 12 0 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 9 0 6 55
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri