SPR 108

Spor Yönetimi

Dersin Adı: SPR 108 Spor Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Yiğit ÇAM
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Spor Yönetimi ( Prof. Dr. Müslim BAKIR )
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilere Temel Spor Bilimleri Hakkında Bilgi Vermek, Spor Yönetiminin Temel Prensiplerini Öğretmek ve Onları Mesleğe Hazırlamaktır.
Dersin Özeti

Spor'un ne olduğunun yanı sıra Sporun nasıl yönetilmesini amaç edinen bir derstir. Yönetim ve ve Organizasyonları bilmek ve uygulayabilmektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Spor ve yönetim kavramını kavrayabilir.

2 Yönetim biliminin ilke ve kuramlarını kavrayabilirler.

Türkiye'deki spor sistemlerinin yapısını analiz edebilirler.

Dünya spor organizasyonu süreçlerini kavrayabilirler.

5 Spor organizasyonlarını planlayabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yönetim ve Süreçleri
2. Hafta Spor Yönetimi
3. Hafta Spor Kuruluşlarındaki İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri
4. Hafta Spor Kuruluşlarındaki İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri
5. Hafta Spor Kuruluşlarındaki Karşılıklı Görüşmeler
6. Hafta İletim ve anlayış
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Spor Kuruluşlarında Artış Gösteren Gerginlikler için Arabuluculuk Uygulamaları
9. Hafta Spor Kuruluşlarında Grup Dinamikleri Ve Takım Geliştirme
10. Hafta Spor Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
11. Hafta Örgüt kültürü
12. Hafta Spor Kuruluşlarında Kalite Yönetimi
13. Hafta Spor Kuruluşlarındaki Kalite Yönetim Yaklaşımları
14. Hafta Final sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor yönetimi alanında uygulayıcı olarak bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirebilmek 5 4 5 4 3
PY2) Önerilen çözümleri savunabilmek 5 4 5 4 3
PY3) Bilgi ve beceri düzeylerinin farkında olabilmek 5 4 5 4 3
PY4) İşlevsel ve taktiksel düzeyde kararları uygulamaya koyabilmek 5 4 5 4 3
PY5) Spor yönetimi ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olabilmek, uygulayabilmek ve bu faaliyetlerin değerlendirmesini yapabilmek 5 4 5 4 3
PY6) Spor yönetimi ile ilgili uygulama plan ve programlarını bilerek, bu plan ve programlar ile ilgili görev ve sorumlulukların farkına varabilmek 5 4 5 4 3
PY7) Uygulayıcı olarak beceri kazanmak 5 4 5 4 3
PY8) Kuramsal bilgiyi uygulama konusunda sorumlulukların farkına varabilmek 5 4 5 4 3
PY9) Spor yönetimi ile ilişkili belirli bir alanda çalışabilmek ve kısmen uzmanlaşabilmek 5 4 5 4 3
PY10) Spor yönetimi alanında yaratıcılık yeteneğinin farkına vararak bu yeteneği alanında kullanabilmek 5 4 5 4 3
PY11) Spor alanına özgü gerekli bilgi ve becerilerin farkında olmak 5 4 5 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 3 42
Sunum / Seminer hazırlama 10 0 3 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 2 20
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 151
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri