SPR 105

Genel İşletme

Dersin Adı: SPR 105 Genel İşletme
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli örgün sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Güneş Han SALİHOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Ödev,Sunum,Makale Okuma-Tartışma-Özetleme
Önerilen Ders Kitabı Ertürk, Mümin(2009). İşletme Biliminin Temel İlkeleri: Beta yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Mucuk, İsmet, ( 2005), Modern İşletmecilik
Dersin Amacı İşletmeciliğe ilişkin temel kavramları açıklamak. İşletmenin kuruluş yerinin seçimi ve kurulması konusunda öğrencileri bilgilendirmek. İşletmenin bütün fonksiyonlarını ayrıntılı birşekilde açıklayarak öğrencilerin işletmelere bütüncül bir perspektiften
Dersin Özeti

İşletmenin yapısı, kuruluşu ve varolan sekiz fonksiyonunun genel olarak işlenişi 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) İşletmenin temelini teşkil eden kavramları tanımlar 

2) Temel işletme fonksiyonlarını açıklar ve uygulamadan örnekler verir 
3) Yönetim kavramını anlatır ve temel yönetim fonksiyonlarını kullanarak işletme plan ve programlarını formüle eder 
4) İşletme kuruluş çalışmalarını inceler, fiili kuruluş çalışmaları için gerekli planları yapar ve çalışmaları organize eder 
5) Bir işletmenin faaliyetlerini analiz eder ve işletme programlarını oluşturur 
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 2 10
Proje/Sunum/Seminer 2 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 25 20
Yılsonu sınavı 60 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İşlemetciliğe İlişkin temel kavramlar
2. Hafta İşletmenin kuruluş yerinin seçimi
3. Hafta İşletmenin kurulumunun gerçekleştirilmesi
4. Hafta İşletmenin fonksiyonları İşlemetciliğe İlişkin temel kavramlar
5. Hafta İşletmenin yönetim fonksyionu
6. Hafta İşletmenin yönetim fonksyionu
7. Hafta İşletmenin yönetim fonksyionu
8. Hafta Ara Sınavlar
9. Hafta İşletmenin üretim fonksiyonu
10. Hafta İşletmenin pazarlama fonksiyonu
11. Hafta İşletmenin muhasebe finansman fonksiyonu
12. Hafta İşletme türleri
13. Hafta İşletmecilikte güncel konular
14. Hafta İşletmecilikte güncel konular
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 4 5 5 4 4
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 4 5 4 5 5
PY3) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 5 5 5 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak. 4 5 4 5 4
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 5 5 5 4 5
PY6) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 4 4 5 5
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. 4 4 5 3 4
PY8) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 4 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 4 5 1 4 3
PY10) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 5 5 4 4 5
PY11) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 4 4 4 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 1 10 30
Sunum / Seminer hazırlama 2 1 10 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 2 1 10 30
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 187
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri