SPR 103

Spor Ekonomisi

Dersin Adı: SPR 103 Spor Ekonomisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Yiğit ÇAM
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Yrd.Doç.Dr. Hakan KATIRCI ,Doç.Dr. Nilgün ÇAĞLARIRMAK USLU Spor Ekonomisi
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı ÜLKEMİZDEKİ SPOR KULÜPLERİNİN EKONOMİK BOYUTLARININ İNCELENMESİ VE KARŞILAŞILAN OLUMSUZ DURUMLARIN NEDENLERİNİN İRDELENMESİ.
Dersin Özeti

SPOR NEDİR. EKONOMİ NEDİR. ÜLKEMİZDE SPORUN EKONOMİK BOYUTU. DÜNYADA SPORUN EKONOMİK BOYUTU. SPOR KULÜPLERİNİN EKONOMİK YAPISI.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 SPOR EKONOMİSİNİ ANLAYABİLİR. 

2 SPOR EKONOMİSİNİN YORUMLAYABİLİR.

DÜNYA SPOR EKONOMİSİYLE KIYASLAMA YAPABİLİR.

KULÜPLERİN EKONOMİK YAPILARINI ANALİZ EDEBİLİR.

BİR KULÜBÜN YILLIK EKONOMİK YAPISINI PLANLAYABİLİR.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Spor endüstrisi, sporun endüstriyel bir alan haline gelmesi süreci.
2. Hafta Spor ekonomisinin içerdiği özellikler nelerdir ?
3. Hafta Spor ekonomisinin boyutları.
4. Hafta Spor ekonomisinin büyümesini ve gelişmesini etkileyen faktörler
5. Hafta Olimpiyatlar ve spor ekonomisi.
6. Hafta Formula 1 ekonomisi
7. Hafta Yayın gelirleri ve futbol ekonomisine katkıları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Diğer sporlar ve yayın gelirleri
10. Hafta Ulusal Basketbol Ligi (NBA) ekonomisi.
11. Hafta Amerikan spor ekonomisinde Superbowl’un önemi.
12. Hafta Dünyanın en zengin sporcuları
13. Hafta En zengin spor kulüpleri
14. Hafta Spor ekonomisinin geleceği
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır 5 4 3 4 5
PY2) Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve alternatif çözüm yollarını bilir, S 5 4 3 4 5
PY3) Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve özdeğerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 5 4 3 4 5
PY4) Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. 5 4 3 4 5
PY5) Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 5 4 3 4 5
PY6) Ulusal ve uluslarası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygalayabilme ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri yönetir. 5 4 3 4 5
PY7) Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik düzenleyebilir 5 4 3 4 5
PY8) Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, organize eder, karar verir ve geliştirir. 5 4 3 4 5
PY9) Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, toplumsal, bilimsel ve eti 5 4 3 4 5
PY10) Spor Yöneticiliği alanında en üst düzeyde sporcu yetiştirebilecek tesis, alt yapı ve bilimsel programları planlar ve yönetir. 5 4 3 4 5
PY11) Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak yürütebilir 5 4 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 13 3 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 3 36
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 0 10 40
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri