SHZ 209

Türkiyenin Toplumsal Yapısı

Dersin Adı: SHZ 209 Türkiyenin Toplumsal Yapısı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Sosyal Güvenliğe Giriş dersini almak bu dersin ön koşuludur.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Mümin AYPARÇASI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Sosyal Hizmet ve Çocuk Hakları: BM Sözleşmesi Profesyonel Eğitim Kitabı. Çev: Veli Duyan. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi, Ankara, 2004.
Yardımcı Ders Kitabı 2. Koşar, G.N. (1992). Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk Refahı Alanı. 2. Baskı, İstanbul.
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin çocukluk döneminde karşılaşabilecekleri istismar nedenlerini, çocuk istismarında etkili olan faktörleri öğrenmeleri ve çocuk alanındaki sosyal hizmet uygulamalarında kullanabilmeleri amaçlanır.
Dersin Özeti

Çocukluğun psikososyal gelişim süreci dikkate alınarak toplumsallaşma sürecinde çocukluk çağı çalışmaları; sosyal hizmet paradigması ekseninde çocukluğun psikososyal, kültürel ve ekonomik boyutu; çocuk bakım modelleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Çocukluk dönemi özellikleri ve sorunlarına ilişkin kavramları öğrenir.

2. Çocuk istismarının ortaya çıkmasında etkili olan faktörleri ve bu faktörlerin çocuklar ilişkilendirilmesini yapar.

3. Çocuk istismarıyla ilişkili kanun, yönetmelik ve uygulamaları değerlendirir.

4. Toplumsallaşma sürecinde çocukluk çağı çalışmaları açıklayabilir.

5. Toplumsal yapı kuramlarını öğrenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çocukluk Kavramının Ele Alınması, Tarihsel Süreç İçinde Çocukluk Kavramının Gelişimi
2. Hafta Çocukluk Döneminin Gelişimsel Açıdan Ele Alınması: Çocukluk Döneminde Psikososyal Gelişim Özellikleri
3. Hafta Çocuk ve gençlerle ilgili kuramsal yaklaşımlar: Ericson, Piaget, Freud, Maslow.
4. Hafta Çocuk Hakları ve Sosyal Hizmet: Katılım, Çocuğun Yararı ve Çocuk Odaklı Bakış Kavramları.
5. Hafta Çocuklara Yönelik Hizmetlere Kısa Bir Bakış: Ülkemizde Çocuklara Yönelik Hizmet Sunan Kuruluşların Gözden Geçirilmesi
6. Hafta Çocuklarla ilgili yasalar ve hizmetler
7. Hafta Çocuklarla Çalışma İlkeleri ve Gerekli Beceriler
8. Hafta Ara SINAV
9. Hafta Çocuklarla çalışma ve planlı müdahale süreçleri.
10. Hafta Çocuklarla çalışma ve planlı müdahale süreçleri
11. Hafta Risk Altında ve Suça Sürüklenmiş Çocukların Korunması İhtiyacı I
12. Hafta Risk Altında ve Suça Sürüklenmiş Çocukların Korunması İhtiyacı II
13. Hafta Şiddete Maruz Kalmış Çocuklarla Çalışma: Hizmetler, Sorunlar ve Sosyal Hizmet Müdahalesi
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Profesyonel sosyal hizmet uzmanı kimliği geliştirme 4 3 4 3 4
PY2) PY 02 Sosyal hizmet mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme 3 3 4 4 3
PY3) PY 03 Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilme ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma. 4 3 4 3 4
PY4) PY 04 Sosyal hizmetin değer temelini, etik ilke ve standartlarını anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme. 4 3 4 4 4
PY5) PY 05 Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme. 4 4 3 3 3
PY6) PY 06 İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme. 3 4 3 4 3
PY7) PY 07 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. 3 4 4 3 3
PY8) PY 08 Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde müracaatçı sistemleri için planlı müdahale sürecini gerçekleştirme 3 4 3 3 4
PY9) PY 09 Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 4 4 3 3 4
PY10) PY 10 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 3 4 3 4 4
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri