SHZ 112

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

Dersin Adı: SHZ 112 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Mümin AYPARÇASI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Elizabeth Reichert (2003). Social Works and Human Rights Columbia University Press, New York.
Yardımcı Ders Kitabı Değişen Türkiyede İnsan Hakları ve Sosyal Hizmetler, Sosyal Hizmet Derneği Yay. No:6, Ankara.
Dersin Amacı Sosyal adalet, demokrasi ve insan hakları kültürünün oluşturulmasında sosyal hizmetlerin rolü ve işlevlerini kavrayarak; karşılaşılan sorun ve ikilemlere akılcı, bilimsel çözümler üretebilmek.
Dersin Özeti

İnsan Hakları Tanımı, tarihçesi, gelişimi. Özel ihtiyaç grupları. Sosyal Hizmetler ve İnsan Hakları ilişkisi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Hak ve sosyal adalet kavramlarını tanımlar.

2. İnsan haklarıyla ilgili bildirge ve sözleşmeleri açıklar.

3. Sosyal hizmet ve insan hakları arasındaki ilişkiyi analiz eder.

4.  İnsan haklarıyla ilgili bildirge ve sözleşmeleri açıklar

5.  Sosyal hizmet ve insan hakları arasındaki ilişkiyi analiz eder

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri