SHM 004

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Adı: SHM 004 İş Sağlığı ve Güvenliği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Uzaktan Eğitim
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Aydın DURMUŞ, İŞ Sağlığı ve İşçi Güvenliği
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim Elemanının Notları
Dersin Amacı İş sağlığı ve güvenliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi ve çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri konusunda bilgilendirmek. İş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün öneminin kavranmasına yardımcı olmak. İstatistiki veriler ve karşılaştırmalarla dünyada ve Türkiye´deki iş sağlığı ve güvenliği durumu ha
Dersin Özeti

İş sağlığı ve güvenliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi ve çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri. İş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemi. Dünyada ve Türkiye´deki iş sağlığı ve güvenliğinin mevcut durumu

Dersin Öğrenim Çıktıları
1-İş yeri ve çevre güvenliği önlemleri alma becerisini gösterebilme.
2-İşyerinde kullanılan koruyucu araç ve aparatları listeleyebilme.
3-İşçi sağlığı önlemlerini alma becerisini uygulayabilme.
4-Yangın ve yangından korunma tedbirlerini öğrenme becerisini açıklayabilme.
5-İlk yardım prensiplerini listeleyebilme; İş kazalarında uygulanan prosedürleri tasarlayabilme.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İş sağlığı ve güvenliği kavramı ve iş sağlığı ve güvenliğinin gelişme aşamaları
2. Hafta Türkiye’de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği
3. Hafta İş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi,
4. Hafta Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği; Kavram, Gelişme aşamaları, Kapsam, İş ve sağlık ilişkileri
5. Hafta Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri
6. Hafta İş sağlığı ve güvenliği temel prensipleri
7. Hafta Sağlıklı ve güvenli yaşam
8. Hafta Ara Sınav Haftası
9. Hafta İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşam boyu öğrenme
10. Hafta İş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım ve işletme yönetimindeki yeri
11. Hafta İşyerinde risk önleme kültürü
12. Hafta Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri
13. Hafta Güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanmasında ulusal kurum ve kuruluşlara düşen görevler
14. Hafta İstatistiklerle dünyadaki iş sağlığı ve güvenliği durumu
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 1 5 1 1 2
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 4 1 1 3 1
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 1 4 1 3 1
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 3 1 5 1 5
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 2 1 3 1 3
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 2 1 3 1 4
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 1 2 1 4 1
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 5 1 4 1 1
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 1 3 1 1 2
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 1 3 1 5 1
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 2 1 3 1 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0 32
Yari Yılsonu sınavı 1 0 0 40
Toplam İş Yükü (Saat) 111
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri