SHB 411

Küreselleşme

Dersin Adı: SHB 411 Küreselleşme
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Falk,F. Yırtıcı Küreselleşme, (Çev. Ali Çaksu) Küre Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Vatandaş, Celalettin, Çokkültürlülük, Değişim yayınları
Dersin Amacı Küreselleşme ve toplumsal yapı arasındaki ilişkileri çözümlemek ve bu bağlamda bugün gelinen noktada yerel ve milli kültürlerin akıbetini sorgulamaktır
Dersin Özeti

Küreselleşmenin alanı, Küresel Kurumlar ve Yeni Küresel Kozmopolitizm, Küreselleşme, Modernlik ve Postmodernlik, Küresel dünya sistemi ve milli devletler, Küreselleşme, Milli ve Yerel Kimliklerin Geleceği, Küresel Kentler ve Uluslararası Göç, Küresel Medya ve iletişimin küreselleşmesi,  Küreselleşme ve Çok kültürlülük İlişkisi, Küreselleşme ve Dillerin Geleceği, Küresel kültür ve Kitle toplumu İlişkisi, Küresel Sivil Toplum Tartışmaları, Küreselleşme Karşısında Türk Dünyası, küreselleşen dünya ve Türkiye’nin durumu tartışmaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Küreselleşmenin sosyal v kültürel boyutlarını öğrenir

Küresel süreçler hakkında bilgi sahibi olur

Küresel kültür ile yerel kültürler arasındaki ilişki biçimlerini kavrar

Küreselleşmede etkili olan dinamiklerin sosyolojik çözümlemesini yapar

Küreselleşme ve çok kültürlülük arasındaki ilişki ile ilgili görüşler öğrenir

Küreselleşme ile ilgili terminolojiyi kullanabilecek bilgi düzeyin erişir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Küreselleşmenin alanı
2. Hafta Küresel Kurumlar ve Yeni Küresel Kozmopolitizm
3. Hafta Küreselleşme, Modernlik ve Postmodernlik
4. Hafta Küresel dünya sistemi ve milli devletler
5. Hafta Küreselleşme, Milli ve Yerel Kimliklerin Geleceği
6. Hafta Küresel Kentler ve Uluslararası Göç
7. Hafta Küresel Medya ve iletişimin küreselleşmesi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Küreselleşme ve Çok kültürlülük İlişkisi
10. Hafta Küreselleşme ve Dillerin Geleceği
11. Hafta Küresel kültür ve Kitle toplumu İlişkisi
12. Hafta Küresel Sivil Toplum Tartışmaları
13. Hafta Küreselleşme Karşısında Türk Dünyası
14. Hafta Küreselleşen dünya ve Türkiye’nin durumu tartışmaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 2 3 4 2 3
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 4 2 3 3 2
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 3 2 2 3 1
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 2 3 4
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 3 2 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 2 3 4 2 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 2 3 3
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 2 3 2 2
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 2 3
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 2 2 3 3 4
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 3 2 4 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 10 0 2 20
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 8 8
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 8 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 63
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri