SHB 411

Topluma Hizmet Uygulamaları

Dersin Adı: SHB 411 Topluma Hizmet Uygulamaları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Hasan ÇOŞKUN, Topluma Hizmet Uygulamaları, Anı Yayınları.
Yardımcı Ders Kitabı emalettin Kuzucu S. Tunay Kamer,Topluma Hizmet Uygulamaları,Pegem Akademi.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, üniversite öğrencilerinin toplum bilincini arttırmalarını, toplum sorunlarına daha da duyarlı ve bilinçli hale gelmelerini, bu duyarlılığı arttırarak toplumsal problemlere yönelik özgün projeler üretme yoluyla toplumsal olayların kesinliğini azaltacak ve gelecek nesillere örnek oluşturabilecek beceriyi kazanmalarını, bu bağlamda empati
Dersin Özeti

Toplumsal Sorunları Belirleme, Güncel Sorunlar için çözüm üretebilme, Etkinlikler/Projeler hazırlama, Toplumda farklı özelliklere sahip olan kişilerle empati kurmanın önemi, Proje uygulama ve Değerlendirme

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Toplumun güncel sorunlarını belirleyebilme
  2. Toplumun güncel sorunları için çözümler üretebilme
  3. Toplumsal sorunlarla ilgili etkinlikler hazırlayabilme
  4. Topluma hizmet uygulamalarını okullarda uygulayabilme
  5. Yaşadığı toplumda farklı özelliklere sahip olan kişilerle empati kurabilme
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14
Laboratuar
Uygulama 14
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı ve Amacının Anlatılması
2. Hafta Ön Araştırmanın Yapılması
3. Hafta Projelere Ait Fikirlerin Toplanıp Değerlendirilmesi
4. Hafta Projelere Ait Resmi Yazışmaların Yapılması
5. Hafta Gerekli Malzemelerin Temini
6. Hafta Toplanan Malzemelerin Proje İçin Uygun Hale Getirilmesi
7. Hafta Toplanan Malzemelerin Proje İçin Uygun Hale Getirilmesi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Projenin Uygulama Aşaması
10. Hafta Projenin Sonuçları
11. Hafta Projenin Sunulması
12. Hafta Projenin Uygulanması
13. Hafta Uygulama
14. Hafta Bireysel veya Grup Olarak Öğrenci Sunumları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spor Bilimleri alanındaki temel genel bilgilere sahiptir. 3 4 5 3 5
PY2) Spor bilimleri alanındaki bilgi ve beceri düzeyinin farkında olur. 2 5 4 4 3
PY3) Spor Bilimleri alanında işlevsel ve taktiksel düzeyde karar alma becerisine sahiptir. 3 4 4 4 3
PY4) Spor Bilimleri alanında uygulamaya yönelik temel bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirir. 3 5 4 4 4
PY5) Spor Bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olur, bu faaliyetleri uygular ve değerlendirmesini yapar. 4 4 5 3 5
PY6) Spor Bilimleri alanıyla ilgili farklı projelerde ekip üyesi olarak uyumlu bir şekilde çalışabilir 5 3 4 5 4
PY7) Rekreasyon etkinliklerinin plan ve programlarını bilir ve uygular 5 4 5 4 5
PY8) Egzersiz programı çıkartır, programı takip eder ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapar. 5 4 3 4 4
PY9) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 5 5 5 3 4
PY10) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir. 5 5 3 4 5
PY11) Spor Bilimleri ile ilgili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır 4 4 3 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 4 56
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 2 2 11 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 12 12 24
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 151
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri