SHB 410

Sosyal Hizmet Ortamında Blok Uygulama

Dersin Adı: SHB 410 Sosyal Hizmet Ortamında Blok Uygulama
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 30
Kredi Değeri 17
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 10
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrenciye teorik derslerde öğrendiği sosyal hizmet bilgi ve değerlerini esas alarak her sosyal hizmet uygulama düzeyine (birey, grup, aile, toplum) yönelik bir müdahale planı hazırlama ve bunu uygulamaya aktarma becerisi kazandırmaktır
Dersin Özeti

Teorik derslerde öğrenilen kavramsal bilgiyi bir kuruluş ortamında katılımcı ve gözlemci olarak inceler, Teorik derslerde öğrenilen kavramsal bilgiyi bir kuruluş ortamında katılımcı ve gözlemci olarak inceler, Kurumun hizmet verdiği müracaatçı grubuyla mesleki çalışmalar uygulamak, Kurumun hizmet verdiği müracaatçı grubuyla mesleki çalışmalar uygulamak, Kurumun hizmet verdiği müracaatçı gruplarının sorun ve ihtiyaçlarına yönelik müdahale planı hazırlamak ve uygulamak, Kurumdan hizmet alan müracaatçılarına yönelik toplumla çalışma kapsamında bir proje geliştirmek ve bu projeyi uygulamak, Uygulama yapılan kurumu, sorun alanını, müracaatçı sistemlerine sunulan hizmetleri değerlendirmek, Uygulamanın Değerlendirilmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Müracaatçı sistemlerini tanır

2. Sosyal hizmet kuruluşlarını tanır

3. Sosyal hizmet uzmanın görev, yetki ve sorumluluklarını öğrenir

4. Müracaatçı sistemleriyle çalışır

5. Sosyal hizmet bilgi ve becerilerini uygulamaya aktarır

6. Müdahale planı hazırlamayı öğrenir

7. Bir sorun alanına yönelik proje geliştirme ve uygulama becerisi kazanır

8. Müdahale planı hazırlar ve uygular

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama 80
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Teorik derslerde öğrenilen kavramsal bilgiyi bir kuruluş ortamında katılımcı ve gözlemci olarak inceler
2. Hafta Teorik derslerde öğrenilen kavramsal bilgiyi bir kuruluş ortamında katılımcı ve gözlemci olarak inceler
3. Hafta Kurumun hizmet verdiği müracaatçı grubuyla mesleki çalışmalar uygulamak
4. Hafta Kurumun hizmet verdiği müracaatçı grubuyla mesleki çalışmalar uygulamak
5. Hafta Kurumun hizmet verdiği müracaatçı gruplarının sorun ve ihtiyaçlarına yönelik müdahale planı hazırlamak ve uygulamak
6. Hafta Kurumun hizmet verdiği müracaatçı gruplarının sorun ve ihtiyaçlarına yönelik müdahale planı hazırlamak ve uygulamak
7. Hafta Kurumun hizmet verdiği müracaatçı gruplarının sorun ve ihtiyaçlarına yönelik müdahale planı hazırlamak ve uygulamak
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kurumdan hizmet alan müracaatçılarına yönelik toplumla çalışma kapsamında bir proje geliştirmek ve bu projeyi uygulamak
10. Hafta Kurumdan hizmet alan müracaatçılarına yönelik toplumla çalışma kapsamında bir proje geliştirmek ve bu projeyi uygulamak
11. Hafta Kurumdan hizmet alan müracaatçılarına yönelik toplumla çalışma kapsamında bir proje geliştirmek ve bu projeyi uygulamak
12. Hafta Kurumdan hizmet alan müracaatçılarına yönelik toplumla çalışma kapsamında bir proje geliştirmek ve bu projeyi uygulamak
13. Hafta Uygulama yapılan kurumu, sorun alanını, müracaatçı sistemlerine sunulan hizmetleri değerlendirmek
14. Hafta Uygulamanın Değerlendirilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 4 5 5 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 5 4 5 3 5
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 5 4 4 3 3
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 4 5 3 5 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 5 4 5 4
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 4 5 4 5 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 5 4 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 4 5 5 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 5 4 4 4
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 4 5 5 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 5 3 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 14 168
Uygulamalı Ders 12 0 14 168
Ödevler 1 0 14 14
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 14 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 14 196
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 1 1
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 12 0 14 168
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 1 10 154
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 900
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 30
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri