SHB 409

Sosyal Hizmet Ortamında Uygulama

Dersin Adı: SHB 409 Sosyal Hizmet Ortamında Uygulama
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 8
Kredi Değeri 6
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 6
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama Kılavuzu
Yardımcı Ders Kitabı Duman, N. , Koşar, N.(2005) Seher Kara Dosyası
Dersin Amacı Sınıf içinde öğrendikleri kuramsal bilgileri bir kuruluş ortamında incelenerek, o kuruluştan hizmet alan müracaatçıları (birey, aile, grup) ve onları çevreleyen sistemleri müdahale odaklı olarak tanımlamaya ve kavramaya çalışmaktır
Dersin Özeti

Teorik derslerde öğrenilen kavramsal bilgiyi bir kuruluş ortamında, çevresi içinde birey anlayışıyla katılımcı ve gözlemci olarak inceler, Kurumun hizmet verdiği müracaatçı grubuyla mesleki çalışma yapmak, Kurumun hizmet verdiği müracaatçı gruplarının sorun ve ihtiyaçlarına yönelik müdahale planı hazırlamak, Uygulama yapılan kurumun sorun alanını, müracaatçının sistemlerine sunulan hizmetleri değerlendirmek, Uygulamayı değerlendirme

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Müracaatçı sistemlerini tanır

2. Sosyal hizmet kuruluşlarını tanır

3. Sosyal hizmet uzmanın görev, yetki ve sorumluluklarını öğrenir

4. Müracaatçı sistemleriyle çalışır

5. Sosyal hizmet bilgi ve becerilerini uygulamaya aktarır

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama 80
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Teorik derslerde öğrenilen kavramsal bilgiyi bir kuruluş ortamında, çevresi içinde birey anlayışıyla katılımcı ve gözlemci olarak inceler
2. Hafta Teorik derslerde öğrenilen kavramsal bilgiyi bir kuruluş ortamında, çevresi içinde birey anlayışıyla katılımcı ve gözlemci olarak inceler
3. Hafta Teorik derslerde öğrenilen kavramsal bilgiyi bir kuruluş ortamında, çevresi içinde birey anlayışıyla katılımcı ve gözlemci olarak inceler
4. Hafta Kurumun hizmet verdiği müracaatçı grubuyla mesleki çalışma yapmak
5. Hafta Kurumun hizmet verdiği müracaatçı grubuyla mesleki çalışma yapmak
6. Hafta Kurumun hizmet verdiği müracaatçı grubuyla mesleki çalışma yapmak
7. Hafta Kurumun hizmet verdiği müracaatçı grubuyla mesleki çalışma yapmak
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kurumun hizmet verdiği müracaatçı gruplarının sorun ve ihtiyaçlarına yönelik müdahale planı hazırlamak
10. Hafta Kurumun hizmet verdiği müracaatçı gruplarının sorun ve ihtiyaçlarına yönelik müdahale planı hazırlamak
11. Hafta Kurumun hizmet verdiği müracaatçı gruplarının sorun ve ihtiyaçlarına yönelik müdahale planı hazırlamak
12. Hafta Kurumun hizmet verdiği müracaatçı gruplarının sorun ve ihtiyaçlarına yönelik müdahale planı hazırlamak
13. Hafta Uygulama yapılan kurumun sorun alanını, müracaatçının sistemlerine sunulan hizmetleri değerlendirmek
14. Hafta Uygulamayı değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 4 2 3 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 2 3 5
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 3 4 4 3 3
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 4 3 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 4 5 4
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 4 5 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 5 4 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 4 3 5 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 3 4 4 4
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 4 3 5 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 5 3 3 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 7 0 8 56
Uygulamalı Ders 12 0 8 96
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 8 0 8 64
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 243
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri