SHB 407

Mültecilere Sosyal Hizmet

Dersin Adı: SHB 407 Mültecilere Sosyal Hizmet
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı TOMANBAY, İlhan, 2004, Sığınmacı ve Göçmen Alanında Kavram Sorunu?
Yardımcı Ders Kitabı AY, Kadir ve arkadaşları (Ed.), 2005, iltica ve Göç Mevzuatı, Ankara
Dersin Amacı Uluslararası yaşanan göçler(sığınmacı) ve bunun sonucunda göç edilen ülkelerde kalan, Mülteciler olarak tanımlanan insanların yaşadıkları ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal ve psikolojik sıkıntı ve dramlarını iyi anlamak aynı zamanda gereken imkanları sunmaya yardımcı olmak ve destekleri en iyi şekilde aktarmayı kapsamaktadır
Dersin Özeti

Sosyal çalışma mesleği ile bu dersin kapsamı arasındaki ilişki, temel kavramlar, Sosyal hizmet alanları kapsamında göç ve sığınma sorunsalı, Mülteci, sığınmacı, göç, zorunlu göç, azınlık,etnik grub vb. kavramların işlenmesi, Türkiye’nin göç tarihi, Almanya Acı Vatan, Yurt dışı göçlerle alakalı sunum yapılması ve değerlendirilip tartışılması, 1960’lar göçünün tarihi, Sığınma tarihi, Sığınma sorunu, Sığınma alanında sosyal çalışmacı, Sığınmanın bugünkü durumu, Türkiye yasalarına göre sığınma koşulları ve yasal sorunlar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sığınmacı(mülteci) ve göç eden arasındaki farkın anlaşılması

2. Uluslar arası yaşanan mülteci trafiğinin nedeni ve bunun sonuçlarında yaşanılan sıkıntı ve değişikliklerin anlaşılması

3. Mülteci veya sığınmacılardan kaynaklanan sıkıntılara çözüm yollarının üretilmesinin kavranılması

4. Mültecilerin yaşamış oldukları problemlere karşı geliştirilen projeleri sosyal hizmet planları dahilinde sunulmasının pratikleştirilmesi

5. Ülkemizde ve dünyada mültecilerin yaşamış oldukları sıkıntılara karşı sosyal hizmetin rolü ve etkisinin kavranması

6. Ulusal ve Uluslararası Hukukta Mültecilerin haklarının tam olarak nasıl olduğunun anlaşılması

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal çalışma mesleği ile bu dersin kapsamı arasındaki ilişki, temel kavramlar
2. Hafta Sosyal hizmet alanları kapsamında göç ve sığınma sorunsalı
3. Hafta Mülteci, sığınmacı, göç, zorunlu göç, azınlık,etnik grub vb. kavramların işlenmesi
4. Hafta Türkiye’nin göç tarihi
5. Hafta Almanya Acı Vatan
6. Hafta Yurt dışı göçlerle alakalı sunum yapılması ve değerlendirilip tartışılması
7. Hafta 1960’lar göçünün tarihi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sığınma tarihi
10. Hafta Sığınma sorunu
11. Hafta Sığınma alanında sosyal çalışmacı
12. Hafta Öğrenci sunuşu
13. Hafta Sığınmanın bugünkü durumu
14. Hafta Türkiye yasalarına göre sığınma koşulları ve yasal sorunlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 2 2 2 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 3 3 2 3
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 4 2 2 4 2
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 4 3 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 3 2 3 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 3 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 3 3 4 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 4 3 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 12 1 14
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 122
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri