SHB 405

Sosyal Hizmette Rapor Yazma

Dersin Adı: SHB 405 Sosyal Hizmette Rapor Yazma
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı BRADBURY, Andrew. (Çev. H. Elçi). Değişen Dinamikleri Yakalamak İçin Başarılı Sunum Teknikleri. Kaizen Yayıncılık. 2006.
Yardımcı Ders Kitabı BINGAMAN, E. Christine. (Çev.E.Tuşkan) .Etkili Sunuş. Rota Yayıncılık,
Dersin Amacı Akademik çalışma ve uygulama sürecinden elde edilen bilgi ve gözlemlerin, bilimsel yöntem ve rapor yazma teknikleri dikkate alınarak rapor yazmanın öğretilmesi bu dersin öğrenme amacını oluşturmaktadır
Dersin Özeti

Etkili sunuşun tanımı, kapsam ve amaçları, Etkili rapor ve resmi yazı teknikleri yazmanın tanımı, kapsam ve amaçları, Sosyal inceleme ve değerlendirme raporunun yazımı, Mesleki ve akademik rapor ve yayın hazırlamanın yöntem ve teknikleri, Elektronik ortamda rapor hazırlama ve resmi teknik yazı yazma ile sunu programı hazırlama ve araçları, Örnek rapor hazırlanması, resmi yazı yazımı ve sunumların hazırlanması, Rapor Yazım Teknik ve Kuralları ile bir sunumun yazılı hale getirilmesi, Etkili iletişim becerileri, Başarılı sunum teknikleri ve etkili kullanımı, Beyin fırtınası, rol - playing, drama ve canlandırma gibi eğitim ve öğretim tekniklerini kullanma, Başarılı sunum teknikleri ve Öğrenci gruplarının sunumu, Mesleki rapor yazma teknikleri ve Öğrenci gruplarının sunumu, Resmi rapor yazma ve sosyal hizmet çalışanlarının etkili rapor yazmaları tartışması

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Bu ders sonunda öğrenci gözlem, bilgi ve becerilerinin somutlaştığı uygulama sürecinin raporlarını yazacaktır

2. Bu çerçevede bilimsel raporların yazımı konusunda yazılmış farklı rapor örnekleri çerçevesinde rapor yazımı işlenmesi kavranılacaktır

3. Bu incelemenin ardından ilgi duydukları bir sosyal hizmet sorun alanını seçerek araştırma önerisi hazırlaması öğrenilecektir

4. Resmi rapor ve yazı tekniklerin yazılımı konusunda gereken bilgiyi kavranması olacaktır

5. Değerlendirmelerin sonucunda hazırlanan araştırma önerileri üzerinden pratik anlamda pekiştirme sağlanacaktır

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Etkili sunuşun tanımı, kapsam ve amaçları
2. Hafta Etkili rapor ve resmi yazı teknikleri yazmanın tanımı, kapsam ve amaçları
3. Hafta Sosyal inceleme ve değerlendirme raporunun yazımı
4. Hafta Mesleki ve akademik rapor ve yayın hazırlamanın yöntem ve teknikleri
5. Hafta Elektronik ortamda rapor hazırlama ve resmi teknik yazı yazma ile sunu programı hazırlama ve araçları
6. Hafta Örnek rapor hazırlanması, resmi yazı yazımı ve sunumların hazırlanması
7. Hafta Rapor Yazım Teknik ve Kuralları ile bir sunumun yazılı hale getirilmesi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Etkili iletişim becerileri
10. Hafta Başarılı sunum teknikleri ve etkili kullanımı
11. Hafta Beyin fırtınası, rol - playing, drama ve canlandırma gibi eğitim ve öğretim tekniklerini kullanma
12. Hafta Başarılı sunum teknikleri ve Öğrenci gruplarının sunumu
13. Hafta Mesleki rapor yazma teknikleri ve Öğrenci gruplarının sunumu
14. Hafta Resmi rapor yazma ve sosyal hizmet çalışanlarının etkili rapor yazmaları tartışması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 2 2 2 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 3 3 2 3
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 4 2 2 4 2
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 4 3 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 3 2 3 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 3 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 3 3 4 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 4 3 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 1 14
Sunum / Seminer hazırlama 1 12 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 12 1 14
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri