SHB 403

Adli Sosyal Hizmet

Dersin Adı: SHB 403 Adli Sosyal Hizmet
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Uluğtekin, Sevda. Çalıştay, Sosyal İncelme Raporu ve Gözetim Raporu
Yardımcı Ders Kitabı Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/ Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
Dersin Amacı Öğrencilerin adli alanda gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamaları, suçluluk ve suçlara ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır
Dersin Özeti

Suç nedir ve suç kavramının kullandığı bağlamlar nelerdir?, Suçlu davranışı açıklamaya yönelik teoriler, Sosyal yapı ve sosyal süreç teorileri nelerdir?, Suçun çeşitli değişkenler açından incelenmesi, Çocuk suçluluğun nedenleri, aile çevresi ve vaka örneklerinin incelenmesi, Çocuk adaletini ilgilendiren Uluslar arası Mevzuat, çocuk haklarına dair Sözleşme, Riyad İlkeleri, Beijing Kuralları ve Havana Kurallarının öğrenilmesi, Çocuk Kuruma Kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler ve konu ile ilgili sunumların yapılması, Denetimli serbestlik kanunu Çocuk Kuruma Kanununun denetim Bölümünün işlenmesi ve kavranması, Brad Vakasının işlenmesi ve gerekli sunumlarının yapılması ile konunun pekiştirilmesinin sağlanması, Çocuk ceza infaz kurumları ve adli süreçlerinin işlenme durumlarıyla alakalı pratik bilgiler verildi, Güçlendirme yaklaşımı ile suça yönelik çocukla çalışma ve sunumu anlatıldı, Emniyet Çocuk Şube Müdürlüklerinde Sosyal Hizmet Uzmanın rol ve sorumlukları konusu işlendi, Suça ve suçluluğa bulaşmış çocukların adli durumlarının tartışmaları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Suç ve suçluluk kavramlarını tanımlar

2. Suçlu bireylerin ve çocukların özelliklerini öğrenir

3. Suçlulara ilişkin ulusal ve uluslararası boyutlardaki yasal düzenlemeleri kavrar

4. Suçlu bireylere yönelik sosyal hizmet müdahalesini öğrenir

5. Adli kurumlarda kullanılan sosyal hizmet inceleme raporlarının hazırlamasını öğrenir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Suç nedir ve suç kavramının kullandığı bağlamlar nelerdir?
2. Hafta Suçlu davranışı açıklamaya yönelik teoriler
3. Hafta Sosyal yapı ve sosyal süreç teorileri nelerdir?
4. Hafta Suçun çeşitli değişkenler açından incelenmesi
5. Hafta Çocuk suçluluğun nedenleri, aile çevresi ve vaka örneklerinin incelenmesi
6. Hafta Çocuk adaletini ilgilendiren Uluslar arası Mevzuat, çocuk haklarına dair Sözleşme, Riyad İlkeleri, Beijing Kuralları ve Havana Kurallarının öğrenilmesi
7. Hafta Çocuk Kuruma Kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler ve konu ile ilgili sunumların yapılması
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Denetimli serbestlik kanunu Çocuk Kuruma Kanununun denetim Bölümünün işlenmesi ve kavranması
10. Hafta Brad Vakasının işlenmesi ve gerekli sunumlarının yapılması ile konunun pekiştirilmesinin sağlanması
11. Hafta Çocuk ceza infaz kurumları ve adli süreçlerinin işlenme durumlarıyla alakalı pratik bilgiler verildi
12. Hafta Güçlendirme yaklaşımı ile suça yönelik çocukla çalışma ve sunumu anlatıldı
13. Hafta Emniyet Çocuk Şube Müdürlüklerinde Sosyal Hizmet Uzmanın rol ve sorumlukları konusu işlendi
14. Hafta Suça ve suçluluğa bulaşmış çocukların adli durumlarının tartışmaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 2 2 2 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 3 3 2 3
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 4 2 2 4 2
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 4 3 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 3 2 3 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 3 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 3 3 4 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 4 3 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 12 1 14
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 122
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri