SHB 401

Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet

Dersin Adı: SHB 401 Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Rowe, Bill (ed.), Social Work and Globalization, Ottowa, Canadian Association of Social Workers, 2000.
Yardımcı Ders Kitabı Hokenstad, M.C., James Midgley, Issues in International Social Work, Washington, NASW Press, 1998
Dersin Amacı Okuma, anlama ve anlatım yoluyla işlenecek bu ders, öğrencilerin diğer derslerde öğrendiği teorik bilgileri alanyazında yer alan çalışmalarla bütünleştirip değerlendirebilmesini amaçlamaktadır
Dersin Özeti

21.yy da Sosyal Hizmetin Tanımını Yeniden Gözden Geçirme, Sosyal Hizmette Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar, Küreselleşme, baskı karşıtı uygulama, hak temelli yaklaşım, Sosyal Hizmette Yeni Yönelimler: Kanıta Dayalı Uygulama, Sosyal Hizmet Uygulamasında Empati, 21. yy da Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmette Feminist Kuram ve Uygulama, Farklılık ve Sosyal Hizmet, Türkiye nin değişen refah rejimi ve sosyal hizmetler, Yeni yönetim anlayışı ve sosyal hizmet, Projelerin sunumu, Dönemin Değerlendirilmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Bu ders ile öğrenci İngilizce ve Türkçe literatürde sosyal Hizmet ile ilgili güncel tartışma konularından haberdar olur

2.Var olan bilgi birikimini güncel konular ve olaylarla harmanlayarak yorumlar

3.Sosyal Hizmet uygulamasına yönelik eleştirel düşünebilme yeteneği kazanır

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş ve Beklentilerin Tartışılması
2. Hafta 21.yy da Sosyal Hizmetin Tanımını Yeniden Gözden Geçirme
3. Hafta Sosyal Hizmette Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar
4. Hafta Küreselleşme, baskı karşıtı uygulama, hak temelli yaklaşım
5. Hafta Sosyal Hizmette Yeni Yönelimler: Kanıta Dayalı Uygulama
6. Hafta Sosyal Hizmet Uygulamasında Empati
7. Hafta Sosyal Hizmet Uzmanı Kimliği Üzerine Tartışma
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta 21. yy da Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmette Feminist Kuram ve Uygulama
10. Hafta Farklılık ve Sosyal Hizmet
11. Hafta Türkiye nin değişen refah rejimi ve sosyal hizmetler
12. Hafta Yeni yönetim anlayışı ve sosyal hizmet
13. Hafta Projelerin sunumu
14. Hafta Dönemin Değerlendirilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir. 3 2 2 2 4
PY2) Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur. 3 3 3 2 3
PY3) İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir. 4 2 2 4 2
PY4) Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir. 3 2 3 2 3
PY5) Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur. 4 3 3 3 2
PY6) Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur. 3 4 4 3 3
PY7) Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır. 4 3 3 3 4
PY8) İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir. 3 3 2 3 4
PY9) Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir. 3 2 4 3 2
PY10) Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar. 3 3 4 3 3
PY11) Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır. 4 3 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 12 1 14
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 122
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri